УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О.О. Pashkova

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-38-53

Ключові слова:

військово-патріотичне виховання, курсанти, вищі військові навчальні заклади, воєнна історія України.

Анотація

У статті розглянуто заходи керівництва держави та органів військового управління щодо удосконалення системи  військово-патріотичного  вихован-  ня курсантів вищих військових навчальних закладів на основі воєнної історії України. Проаналізовано форми та засоби військово-патріотичного вихован- ня, які зазнали змін у період 2014–2019 років, виявлено основні умови удоско- налення військово-патріотичного виховання з початком збройної агресії Ро- сійської Федерації.

Біографія автора

О.О. Pashkova

науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Yevsieiev I. H., Pashkova O. O. Rozvytok pravovykh zasad viiskovo- patriotychnoho vykhovannia ukrainskoi molodi u 2015 rotsi v umovakh “hibrydnoi viiny” Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy / I. H. Yevsieiev, O. O. Pashkova // Suchasni interpretatsii aktualnykh problem istorii ta prava v krainakh Skhidnoi ta Zakhidnoi Yevropy seredyny KhKh — KhKhI st. : zb. nauk. prats. — Kryvyi Rih : Vydavets FOP Cherniavskyi D.O. — 2017. — S. 148–151.

Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18.05.2019 № 286 // Uriadovyi kurier, 2019. — № 93.

Pro vshanuvannia heroiv ATO ta vdoskonalennia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12.05.2015

№ 373-VIII // Uriadovyi kurier, 2015. — № 93; Pro zakhody z uvichnennia pamiati zakhysnykiv Ukrainy na period do 2020 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.09.2015 № 998-r // Uriadovyi kurier, 2015. — № 195; Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi na 2017 rik : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016

№ 898-r // Uriadovyi kurier, 2016. — № 232; Pro zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo populiaryzatsii derzhavnykh symvoliv Ukrainy, vykhovannia povahy do nykh u suspilstvi : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.12.2016

№ 954-r // Uriadovyi kurier, 2016. — № 247.

Nakaz Heneralnoho shtabu ZS Ukrainy № 166 “Pro zatverdzhennia Prohramy zakhodiv shchodo vidnovlennia ta vprovadzhennia natsionalnykh boiovykh tradytsii u Zbroinykh Sylakh Ukrainy” vid 25.04.2018.

Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky : Zakon Ukrainy vid 09.04.2015 № 317-VIII // Uriadovyi kurier. — 2015. — № 90 (22.05.2015).

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy № 91 KP “Pro stan vprovadzhennia vymoh zakonodavstva Ukrainy shchodo zasudzhennia komunistychnoho rezhymu” vid 24.05.2018.

Lyst dyrektora Departamentu viiskovoi osvity, nauky, sotsialnoi ta humanitarnoi polityky Ministerstva oborony Ukrainy vid 13.03.2017 № 404/2/1150.

Nakaz nachalnyka Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho № 197 “Pro realizatsiiu vymoh Zakonu Ukrainy “Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikh symvoliky” vid 19.06.2018.

Bila knyha Zbroinykh Syl Ukrainy. 2016. — K. : MO Ukrainy, 2017. — 111 s.

Bila knyha Zbroinykh Syl Ukrainy. 2018. — K. : MO Ukrainy, 2019. — 170 s.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy № 370 “Pro zatverdzhennia Zrazkiv vi- iskovoi formy odiahu ta zahalnykh vymoh do znakiv rozriznennia viiskovosluzh- bovtsiv ta litseistiv viiskovykh litseiv” vid 18.07.2017; Nakaz Ministerstva oboro- ny Ukrainy № 606 “Pro zatverdzhennia Pravyl nosinnia viiskovoi formy odiahu ta znakiv rozriznennia viiskovosluzhbovtsiamy Zbroinykh Syl Ukrainy ta litseistamy viiskovykh litseiv” vid 20.11.2017.

Viiskovo-patriotychne vykhovannia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy : navch.- metod. posib. — K., 2007. — 178 s.

Ukaz Prezydenta Rossyiskoi Federatsyy № 382 “O prysvoenyy 6 tankovomu polku pochetnoho naymenovanyia” ot 30.06.2018; Ukaz Prezydenta Rossyiskoi Fed-

eratsyy № 389 “O prysvoenyy 163 tankovomu polku pochetnoho naymenovanyia” ot 30.06.2018; Ukaz Prezydenta Rossyiskoi Federatsyy № 387 “O prysvoenyy 68 tanko- vomu polku pochetnoho naymenovanyia” ot 30.06.2018.

Pro prysvoiennia pochesnykh naimenuvan viiskovym chastynam Zbroinykh Syl Ukrainy ta utochnennia deiakykh naimenuvan : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23.08.2017 № 234 // Uriadovyi kurier, 2017. — № 159; Pro prysvoiennia pochesnykh naimenuvan viiskovym chastynam Zbroinykh Syl Ukrainy ta utochnennia deiakykh naimenuvan : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22.08.2018 № 232 // Uriadovyi kurier, 2018. — № 158; Pro prysvoiennia pochesnykh naimenuvan viiskovym chastynam Zbroinykh Syl Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 06.05.2019 № 192 // Uriadovyi kurier, 2019. — № 86.

Pro prysvoiennia pochesnoho naimenuvannia Viiskovomu instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 29.01.2018 № 18

// Uriadovyi kurier, 2018. — № 21.

Nakaz nachalnyka Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii

№ 57 “Pro vvedennia v diiu symvoliky Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii imeni Heroiv Krut” vid 22.01.2019.

Pro Den zakhysnyka Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.10.2014 № 806

// Uriadovyi kurier, 2014. — № 191.

Nakaz nachalnyka Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii

№ 31 “Pro vyznachennia daty stvorennia Viiskovoho instytutu telekomunikatsii ta informatyzatsii imeni Heroiv Krut” vid 17.01.2019.

Telehrama zastupnyka Ministra oborony Ukrainy z pytan yevropeiskoi intehratsii vid 18.01.2017 № 71/u/1.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pashkova О. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. Воєнно-історичний вісник, 33(3), 38–53. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-38-53