СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ БОРОТЬБИ З ПІДВОДНИМИ ДИВЕРСІЙНИМИ СИЛАМИ (2001-2018)

Автор(и)

  • S.М. Frolov

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-74-83

Ключові слова:

окремий загін боротьби з підводними диверсійними си- лами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України, етапи створення та розвитку, основні завдання, антипіратська операція, анти- терористична операція, операція Об’єднаних сил, військова розвідка, протипідводно-диверсійне забезпечення.

Анотація

У статті розглянуто процес створення та розвитку окремого загону бо- ротьби з підводними диверсійними силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Визначено основні історичні періоди та висвіт- лено призначення, основні завдання, а також досвід застосування окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Військово- Морських Сил Збройних Сил України в мирний час та під час антитерорис- тичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Біографія автора

S.М. Frolov

кандидат історичних наук, начальник науково-дослідної лабораторії кафедри Військово-Морських Сил Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

801 okremyy zahin borotʹby z pidvodnymy dyversiynymy sylamy ta zasobamy. URL: https://mil.in.ua/pdsz/amp/ (data zvernennya: 03.03.2019).

Trenuvannya viysʹkovykh vodolaziv. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/video/trenu- vannya-viyskovih-vodolaziv/ (data zvernennya: 09.03.2019).

Morskye uchenyya “Sy bryz-2002» proydut v Sredyzemnom more. URL: http:// mynews-in.net/news/society/2002/.../80247.html (data zvernennya: 23.03.2012).

Viysʹkovosluzhbovtsi VMS Ukrayiny vizʹmutʹ uchastʹ u bahatonatsionalʹnomu navchanni “Kooperatyv Partner-2003”. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/pub- lish/article?art... (data zvernennya: 23.03.2012).

Na Odesshchyne zadul “Sy bryz” URL: http://d13632.t24.tavrida.net.ua/arti- cle.php?id=1145 (data zvernennya: 23.03.2012).

Shtaltovnyy O. “Flot Ukrayiny”, frehat “Hetʹman Sahaydachnyy” cherhuye u Seredzemnomu mori. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art. (data zvernennya: 23.03.2012).

Zadachyn K. VMS Ukrayiny u borotʹbi z teroryzmom, nezakonnym perevezen- nyam vantazhiv ta nezakonnoyu mihratsiyeyu. S.29-31. Otsinky stratehichnoho seredovyshcha. Viysʹkovo-Morsʹki Syly Zbroynykh Syl Ukrayiny. 2018. Zbirnyk tez dopovidey. — Odesa: VMS ZS Ukrayiny. 2018. — 185 s.

Za spohadamy kolyshnʹoho komandyra 801 ozah BPDSZ kapitana 2 ranhu Savinova O.O.

Frolov S., Smahulov M. Morsʹki dyversiyno-rozviduvalʹni syly i zasoby Chornomorsʹkoho flotu Rosiysʹkoyi Federatsiyi. S.64-68. Morsʹka stratehiya der- zhavy. Rozvytok ta realizatsiya morsʹkoho potentsialu Ukrayiny: materialy mizhn- arodnoho naukovoho forumu, 24-25 travnya 2016 roku. — K.: NUOU im. Ivana Chernyakhovsʹkoho, 2016. — 216 s.

Shara A. Vryatuvaty ryadovoho «lastonohoho». URL: https://tyzhden.ua/So- ciety/157737 (data zvernennya: 09.03.2019).

Knyha pamʺyati polehlykh za Ukrayinu. 801-y okremyy zahin borotʹby z pid- vodnymy dyversiynymy sylamy ta zasobamy. URL: http://memorybook.org.ua/21/ storozhenko.htm, http://memorybook.org.ua/21/streluk.htm (data zvernennya: 03.03.2019)

##submission.downloads##

Як цитувати

Frolov, S. (2019). СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ БОРОТЬБИ З ПІДВОДНИМИ ДИВЕРСІЙНИМИ СИЛАМИ (2001-2018). Воєнно-історичний вісник, 33(3), 74–83. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-74-83