ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЧИМ ФОРМУВАННЯМ НА ПОЧАТКУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Автор(и)

  • Yu.M. Stasiuk

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-15-33

Ключові слова:

українські добровольчі формування, волонтери, волонтер- ський рух, благодійність, волонтерські та благодійні організації.

Анотація

У статті досліджено участь волонтерів, благодійників у забезпечені укра- їнських добровольчих формувань під час їх створення на початку антите- рористичної операції у 2014 р. Розглянуто унормотворену законодавчу базу функціонування волонтерства в Україні стосовно зміцнення національної обо- рони держави. Висвітлено як держава оцінила волонтерство та захищала учасників, які активно забезпечували необхідним захисників Вітчизни на Сході України під час АТО.

Біографія автора

Yu.M. Stasiuk

кандидат історичних наук, підполковник, начальник науково-дослідної лабораторії проблем воєнної історії України НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Aleksandr Kononov: “Separatystы zastavljaly menja sbrytj moj “banderovs- kyj” chub, no ja ne sdalsja” [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://fakty. ua/221436-separatistyzastavlyali-menya-sbrit-moj-banderovskij-chub-no-ya-ne-sdal- syateper-takoj-zhe-oseledec-u-moego-lyubimca-kozla-kuzi.

Bila knygha antyterorystychnoji operaciji na Skhodi Ukrajiny (2014 2016). – Kyjiv: NUOU, 2017. – 250 s.

Bukovynsjki ghospodyni peredaly bijcjam na peredovu 58 vider gholubciv i 44 vidra nalysnykiv, – foto [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ipress.ua/news/ na_bukovyni_mistsevi_gospodyni_prygotuvaly_biytsyam_na_peredovu_58_vider_ golubtsiv_i_44_vidra_nalysnykiv foto_113145.html (Data opublikuvannja: 03.03.2015).

85% ukrajinciv vvazhajutj shho volontersjkyj rukh dopomaghaje zmicnennju myru [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.gfk.com/uk-ua/rishen-

nja/press-release/85-ukrajinciv-vvazajut-shcho-volonterskii-rukh-dopomagaje- zmicnennju-miru/.

Vidkryttja muzeju “Ghromadjansjkyj podvygh Dnipropetrovshhyny v podijakh ATO” [Elektronnyj resurs] // Dnipropetrovsjkyj nacionaljnyj istorychnyj muzej im. D.I. Javornycjkogho (m. Dnipro). – Rezhym dostupu: http://museum.pd.ua/news_0857. html (Data pereghljadu: 05.05.2018).

Volontersjki orghanizaciji [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://poruch. ua/volonterskie-organizatsii.html (Data onovlennja: 06.07.2015).

Dopomogha armiji svojimy rukamy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dopomoga-armii.com.ua.

Zakon Ukrajiny “Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukra- jiny shhodo posylennja materialjno-finansovogho zabezpechennja oboronozdatnosti derzhavy” vid 08.04.2014 # 1190-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1190-18/paran6#n6&test=XX7MfyrCSgkywMBIZiL q8SFRHI4ogs80msh8Ie6.

Zakon Ukrajiny “Pro volontersjku dijaljnistj” vid 19.04.2011 # 3236-VI [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Zakon Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku formuvannja ta vedennja Rejestru volonteriv antyterorystychnoji operaciji” vid 30.10.2014 # 1089 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Zakon Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Ukazu Prezydenta Ukrajiny “Pro chastko- vu mobilizaciju” vid 17.03.2014 # 1126-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1126-18/paran2#n2.

Zakon Ukrajiny “Pro Zbrojni Syly Ukrajiny” vid 06.12.1991 # 1934- XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1934-12.

Zakon Ukrajiny “Pro oboronu Ukrajiny” vid 06.12.1991 # 1932-XII [Elektron- nyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Zvit istorychnogho muzeju shhodo dopomoghy vijsjkovym poranenym v zoni ATO [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://museum.dp.ua/news_0665.html (Data pereghljadu: 10.05.2018).

Zvit pro naukovo-doslidnu robotu “Volontersjkyj rukh v Ukrajini pid chas vo- jennoji aghresiji Rosijsjkoji Federaciji (2014 – 2017 rr.)”, shyfr “Volonter” (zakljuch- nyj). – Ljviv: NASV, 2017. – 139 s.

Kazan E. Problemy medychnogho zabezpechennja Zbrojnykh Syl Ukrajiny v Antyterorystychnij operaciji (2014–2015) [Elektronnyj resurs] / E. Kazan. – Rezhym dostupu: https://www.ukrmilitary.com/2016/09/medicine-ato-14-15.html (Data opub- likuvannja: 12.09.16).

Likari – uchasnyky ATO [Elektronnyj resurs] // Departament okhorony zdorov’ja ljvivsjkoji oblasnoji derzhavnoji administraciji. – Rezhym dostupu: http:// www.health-loda.gov.ua/ukr/zonaato/3905.html.

Medyky, jaki rjatujutj poranenykh na peredovij, vyrushajutj na skhid. Potribna dopomogha [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://hromadskeradio.org/ru/ programs/rankova-hvylya/medyky-yaki-ryatuyut-poranenyh-na-peredoviy-vyrushay- ut-na-shid-potribna-dopomoga.

Nalyvajchenko V. Medyky-volonterы rabotajut na vostoke vopreky bju- rokratycheskym preghradam, bez pryvыchnыkh v medycyne vzjatok, ryskuja zhyznjju / V. Nalyvajchenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://gor- donua.com/blogs/nalivaychenko/mediki-volontery-rabotayut-na-vostoke-vopre- ki-byurokraticheskim-pregradam-bez-privychnyh-v-medicine-vzyatok-riskuya- zhiznyu-222561.html (Data opublikuvannja: 18.12.2017).

Oficijnyj sajt Ministerstva socialjnoji polityky Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/pub- lish/article;jsessionid=FAD1840CBD9EFE08F593D15C4F5E80A4.app1?art_ id=175688&cat_id=160017.

Oficijnyj sajt Fondu Demokratychni iniciatyvy imeni Iljka Kucheriva [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_ view/32anizh-miski-zhiteli.htm.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Dejaki pytannja socialjnogho zakhys- tu veteraniv vijny ta chleniv jikh simej” vid 29.04.2016 # 336 [Elektronnyj resurs].

– Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-2016-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku nadan- nja statusu osoby, na jaku poshyrjujetjsja chynnistj Zakonu Ukrajiny “Pro status vet- eraniv vijny, gharantiji jikh socialjnogho zakhystu”, dejakym kateghorijam osib” vid 23.09.2015 # 740 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/cardnpd?docid=248515121.

Prapor Ukrajiny z Zhovtnevoji rajonnoji rady m. Lughansjka, 2000-ni rr. // Nacionaljnyj muzej istoriji Ukrajiny u Drughij svitovij vijni [Fondy. – Kolekcijnyj

opys # 876. T. 1. – 2015. – T-9733. – “Vijny” (Antyterorystychna operacija na Sk- hodi Ukrajiny)].

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro volontersjku dijaljnistj u sferi nadannja socialjnykh poslugh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 10.12.2003 # 1895 (Postanova vtratyla chynnistj na pidstavi Postanovy KM # 771 (711-2011-p) vid 06.07.2011) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1895-2003-%D0%BF.

Prokuratura rozsliduje kradizhku ghumanitarnoji dopomoghy vid volonteriv [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua1.com.ua/society/prokuratura-rozsldu-kradzhku- gumantarno-dopomogi-vd-volonterv-1276.html (Data opublikuvannja: 24.04.2015).

Sklad Ghromadsjkoji rady pry DSNS Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciyna-struktura-Gromadskoyi-radi.html.

Sklad Ghromadsjkoji rady pry Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrajiny [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://mvs.gov.ua/ua/pages/466_Sklad_Gromad- skoi_radi_pri_Ministerstvi_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm.

Spysok volonteriv rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny (2014 – doteper) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wikiwand.com/uk/Spysok_volonteriv_rosi- jjko-ukrajinsjkoji_vijny_(2014_–_doteper).

Stasjuk Ju. M. Osoblyvosti stvorennja, zabezpechennja ta bojovogho zasto- suvannja ukrajinsjkykh dobrovoljchykh formuvanj (2014–2015 rr.) / Ju. M. Stasjuk

// Trudy universytetu : zb. nauk. pr. Nac. un-tu oborony Ukrajiny. – Kyjiv: NUOU, 2018. – # 2 (147). – S. 201–209. Stasjuk Ju. M. Osoblyvosti stvorennja, zabezpech- ennja ta bojovogho zastosuvannja ukrajinsjkykh dobrovoljchykh formuvanj (2014– 2015 rr.) / Ju. M. Stasjuk // Trudy universytetu : zb. nauk. pr. Nac. un-tu oborony Ukrajiny. – Kyjiv: NUOU, 2018. – # 2 (147). – S. 201–209.

Stasjuk Ju.M. Problemy bojovoji dijaljnosti internacionaljnykh bryghad pid chas Ghromadjansjkoji vijny v Ispaniji / Ju. M. Stasjuk // Mizhvuzivsjkyj nauk.-prakt. seminaru “Dosvid zastosuvannja Zbrojnykh Syl u svitovykh vijnakh i vojennykh kon- fliktakh KhKh – pochatku KhKhI st.: tendenciji ta zakonomirnosti” (Kyjiv, 26 travnja 2016 r.). – Kyjiv: NUOU, 2016. – S. 63–66.

Tynchenko Ja. Ju. Illovajsjk. Eksghumacija. Pidsumky / Ja. Ju. Tynchenko // Aneksija Avtonomnoji Respubliky Krym i Vijna na Donbasi: materialy Vseukr. nauk. vijsjk.-ist. konf. (Kyjiv, 23 veresnja 2015 r.). – Kyjiv: Nac. vijsjkovo-istorychnyj muz. Ukrajiny, 2015. – S. 175–180.

Tokhtarova I. M. Volontersjkyj rukh v Ukrajini: shljakh do rozvytku ghro- madjansjkogho suspiljstva jak sfery socialjnykh vidnosyn [Elektronnyj resurs] /

I. M. Tokhtarova // Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja i miscevogho samovrjaduvannja. – 2014. – # 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ttpdu_2014_2_5.

Try istoriji pro te, jak ukrajinci ozbrojujutj ukrajinsjku armiju [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/11/174797/.

Usna istorija rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny (2014–2015 roky). Vyp. 1 / za red. V. Moroko; Ukr. in-t nac. pam’jati, Zaporiz. nac. un-t, Ist. f-t. – Kyjiv: K.I.S., 2015. – 176 s.

CDKFFA Ukrajiny imeni Gh. S. Pshenychnogho od. obl. CV 210.

CDKFFA Ukrajiny imeni Gh. S. Pshenychnogho od. obl. CV 212.

##submission.downloads##

Як цитувати

Stasiuk, Y. (2019). ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЧИМ ФОРМУВАННЯМ НА ПОЧАТКУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ. Воєнно-історичний вісник, 34(4), 15–33. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-15-33