DOI: https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-15-33

ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ ДОБРОВОЛЬЧИМ ФОРМУВАННЯМ НА ПОЧАТКУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Yu.M. Stasiuk

Анотація


У статті досліджено участь волонтерів, благодійників у забезпечені укра- їнських добровольчих формувань під час їх створення на початку антите- рористичної операції у 2014 р. Розглянуто унормотворену законодавчу базу функціонування волонтерства в Україні стосовно зміцнення національної обо- рони держави. Висвітлено як держава оцінила волонтерство та захищала учасників, які активно забезпечували необхідним захисників Вітчизни на Сході України під час АТО.


Ключові слова


українські добровольчі формування; волонтери; волонтер- ський рух; благодійність; волонтерські та благодійні організації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandr Kononov: “Separatystы zastavljaly menja sbrytj moj “banderovs- kyj” chub, no ja ne sdalsja” [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://fakty. ua/221436-separatistyzastavlyali-menya-sbrit-moj-banderovskij-chub-no-ya-ne-sdal- syateper-takoj-zhe-oseledec-u-moego-lyubimca-kozla-kuzi.

Bila knygha antyterorystychnoji operaciji na Skhodi Ukrajiny (2014 2016). – Kyjiv: NUOU, 2017. – 250 s.

Bukovynsjki ghospodyni peredaly bijcjam na peredovu 58 vider gholubciv i 44 vidra nalysnykiv, – foto [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ipress.ua/news/ na_bukovyni_mistsevi_gospodyni_prygotuvaly_biytsyam_na_peredovu_58_vider_ golubtsiv_i_44_vidra_nalysnykiv foto_113145.html (Data opublikuvannja: 03.03.2015).

85% ukrajinciv vvazhajutj shho volontersjkyj rukh dopomaghaje zmicnennju myru [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.gfk.com/uk-ua/rishen-

nja/press-release/85-ukrajinciv-vvazajut-shcho-volonterskii-rukh-dopomagaje- zmicnennju-miru/.

Vidkryttja muzeju “Ghromadjansjkyj podvygh Dnipropetrovshhyny v podijakh ATO” [Elektronnyj resurs] // Dnipropetrovsjkyj nacionaljnyj istorychnyj muzej im. D.I. Javornycjkogho (m. Dnipro). – Rezhym dostupu: http://museum.pd.ua/news_0857. html (Data pereghljadu: 05.05.2018).

Volontersjki orghanizaciji [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://poruch. ua/volonterskie-organizatsii.html (Data onovlennja: 06.07.2015).

Dopomogha armiji svojimy rukamy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dopomoga-armii.com.ua.

Zakon Ukrajiny “Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukra- jiny shhodo posylennja materialjno-finansovogho zabezpechennja oboronozdatnosti derzhavy” vid 08.04.2014 # 1190-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http:// zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1190-18/paran6#n6&test=XX7MfyrCSgkywMBIZiL q8SFRHI4ogs80msh8Ie6.

Zakon Ukrajiny “Pro volontersjku dijaljnistj” vid 19.04.2011 # 3236-VI [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Zakon Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku formuvannja ta vedennja Rejestru volonteriv antyterorystychnoji operaciji” vid 30.10.2014 # 1089 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Zakon Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Ukazu Prezydenta Ukrajiny “Pro chastko- vu mobilizaciju” vid 17.03.2014 # 1126-VII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1126-18/paran2#n2.

Zakon Ukrajiny “Pro Zbrojni Syly Ukrajiny” vid 06.12.1991 # 1934- XII [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1934-12.

Zakon Ukrajiny “Pro oboronu Ukrajiny” vid 06.12.1991 # 1932-XII [Elektron- nyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Zvit istorychnogho muzeju shhodo dopomoghy vijsjkovym poranenym v zoni ATO [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://museum.dp.ua/news_0665.html (Data pereghljadu: 10.05.2018).

Zvit pro naukovo-doslidnu robotu “Volontersjkyj rukh v Ukrajini pid chas vo- jennoji aghresiji Rosijsjkoji Federaciji (2014 – 2017 rr.)”, shyfr “Volonter” (zakljuch- nyj). – Ljviv: NASV, 2017. – 139 s.

Kazan E. Problemy medychnogho zabezpechennja Zbrojnykh Syl Ukrajiny v Antyterorystychnij operaciji (2014–2015) [Elektronnyj resurs] / E. Kazan. – Rezhym dostupu: https://www.ukrmilitary.com/2016/09/medicine-ato-14-15.html (Data opub- likuvannja: 12.09.16).

Likari – uchasnyky ATO [Elektronnyj resurs] // Departament okhorony zdorov’ja ljvivsjkoji oblasnoji derzhavnoji administraciji. – Rezhym dostupu: http:// www.health-loda.gov.ua/ukr/zonaato/3905.html.

Medyky, jaki rjatujutj poranenykh na peredovij, vyrushajutj na skhid. Potribna dopomogha [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://hromadskeradio.org/ru/ programs/rankova-hvylya/medyky-yaki-ryatuyut-poranenyh-na-peredoviy-vyrushay- ut-na-shid-potribna-dopomoga.

Nalyvajchenko V. Medyky-volonterы rabotajut na vostoke vopreky bju- rokratycheskym preghradam, bez pryvыchnыkh v medycyne vzjatok, ryskuja zhyznjju / V. Nalyvajchenko [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://gor- donua.com/blogs/nalivaychenko/mediki-volontery-rabotayut-na-vostoke-vopre- ki-byurokraticheskim-pregradam-bez-privychnyh-v-medicine-vzyatok-riskuya- zhiznyu-222561.html (Data opublikuvannja: 18.12.2017).

Oficijnyj sajt Ministerstva socialjnoji polityky Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/pub- lish/article;jsessionid=FAD1840CBD9EFE08F593D15C4F5E80A4.app1?art_ id=175688&cat_id=160017.

Oficijnyj sajt Fondu Demokratychni iniciatyvy imeni Iljka Kucheriva [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dif.org.ua/ua/commentaries/sociologist_ view/32anizh-miski-zhiteli.htm.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Dejaki pytannja socialjnogho zakhys- tu veteraniv vijny ta chleniv jikh simej” vid 29.04.2016 # 336 [Elektronnyj resurs].

– Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/336-2016-%D0%BF.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny “Pro zatverdzhennja Porjadku nadan- nja statusu osoby, na jaku poshyrjujetjsja chynnistj Zakonu Ukrajiny “Pro status vet- eraniv vijny, gharantiji jikh socialjnogho zakhystu”, dejakym kateghorijam osib” vid 23.09.2015 # 740 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.kmu.gov.ua/ control/ru/cardnpd?docid=248515121.

Prapor Ukrajiny z Zhovtnevoji rajonnoji rady m. Lughansjka, 2000-ni rr. // Nacionaljnyj muzej istoriji Ukrajiny u Drughij svitovij vijni [Fondy. – Kolekcijnyj

opys # 876. T. 1. – 2015. – T-9733. – “Vijny” (Antyterorystychna operacija na Sk- hodi Ukrajiny)].

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro volontersjku dijaljnistj u sferi nadannja socialjnykh poslugh: postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 10.12.2003 # 1895 (Postanova vtratyla chynnistj na pidstavi Postanovy KM # 771 (711-2011-p) vid 06.07.2011) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/1895-2003-%D0%BF.

Prokuratura rozsliduje kradizhku ghumanitarnoji dopomoghy vid volonteriv [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua1.com.ua/society/prokuratura-rozsldu-kradzhku- gumantarno-dopomogi-vd-volonterv-1276.html (Data opublikuvannja: 24.04.2015).

Sklad Ghromadsjkoji rady pry DSNS Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dsns.gov.ua/ua/Organizaciyna-struktura-Gromadskoyi-radi.html.

Sklad Ghromadsjkoji rady pry Ministerstvi vnutrishnikh sprav Ukrajiny [Elek- tronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://mvs.gov.ua/ua/pages/466_Sklad_Gromad- skoi_radi_pri_Ministerstvi_vnutrishnih_sprav_Ukraini.htm.

Spysok volonteriv rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny (2014 – doteper) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.wikiwand.com/uk/Spysok_volonteriv_rosi- jjko-ukrajinsjkoji_vijny_(2014_–_doteper).

Stasjuk Ju. M. Osoblyvosti stvorennja, zabezpechennja ta bojovogho zasto- suvannja ukrajinsjkykh dobrovoljchykh formuvanj (2014–2015 rr.) / Ju. M. Stasjuk

// Trudy universytetu : zb. nauk. pr. Nac. un-tu oborony Ukrajiny. – Kyjiv: NUOU, 2018. – # 2 (147). – S. 201–209. Stasjuk Ju. M. Osoblyvosti stvorennja, zabezpech- ennja ta bojovogho zastosuvannja ukrajinsjkykh dobrovoljchykh formuvanj (2014– 2015 rr.) / Ju. M. Stasjuk // Trudy universytetu : zb. nauk. pr. Nac. un-tu oborony Ukrajiny. – Kyjiv: NUOU, 2018. – # 2 (147). – S. 201–209.

Stasjuk Ju.M. Problemy bojovoji dijaljnosti internacionaljnykh bryghad pid chas Ghromadjansjkoji vijny v Ispaniji / Ju. M. Stasjuk // Mizhvuzivsjkyj nauk.-prakt. seminaru “Dosvid zastosuvannja Zbrojnykh Syl u svitovykh vijnakh i vojennykh kon- fliktakh KhKh – pochatku KhKhI st.: tendenciji ta zakonomirnosti” (Kyjiv, 26 travnja 2016 r.). – Kyjiv: NUOU, 2016. – S. 63–66.

Tynchenko Ja. Ju. Illovajsjk. Eksghumacija. Pidsumky / Ja. Ju. Tynchenko // Aneksija Avtonomnoji Respubliky Krym i Vijna na Donbasi: materialy Vseukr. nauk. vijsjk.-ist. konf. (Kyjiv, 23 veresnja 2015 r.). – Kyjiv: Nac. vijsjkovo-istorychnyj muz. Ukrajiny, 2015. – S. 175–180.

Tokhtarova I. M. Volontersjkyj rukh v Ukrajini: shljakh do rozvytku ghro- madjansjkogho suspiljstva jak sfery socialjnykh vidnosyn [Elektronnyj resurs] /

I. M. Tokhtarova // Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja i miscevogho samovrjaduvannja. – 2014. – # 2. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ttpdu_2014_2_5.

Try istoriji pro te, jak ukrajinci ozbrojujutj ukrajinsjku armiju [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://life.pravda.com.ua/person/2014/07/11/174797/.

Usna istorija rosijsjko-ukrajinsjkoji vijny (2014–2015 roky). Vyp. 1 / za red. V. Moroko; Ukr. in-t nac. pam’jati, Zaporiz. nac. un-t, Ist. f-t. – Kyjiv: K.I.S., 2015. – 176 s.

CDKFFA Ukrajiny imeni Gh. S. Pshenychnogho od. obl. CV 210.

CDKFFA Ukrajiny imeni Gh. S. Pshenychnogho od. obl. CV 212.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN:2707-1383 (Print); ISSN:2707-1391 (Online)