ВІТЧИЗНЯНА ВОЄННО-ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИКА У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ КУРСАНТІВ ВВНЗ

Автор(и)

  • О. О. Pashkova

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-19-37

Ключові слова:

наукові видання, воєнна історія України, воєнно-історичні знання, курсанти, вищі військові навчальні заклади.

Анотація

У статті розглянуто стан вітчизняної наукової періодики на воєнно-історичну тематику. Досліджено створення та розвиток видань освітніх і наукових установ, а також громадських (ветеранських) організацій України. Проаналізовано змістове наповнення цих видань і їх потенціал у поширенні воєнно-історичних знань та популяризації воєнної історії України серед курсантів вітчизняних вищих військових навчальних закладів.

Біографія автора

О. О. Pashkova

науковий співробітник науково-дослідного відділу науково-дослідного центру воєнної історії НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

. Історія Українського війська Т.1. [І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів, О. Думін, С. Шрамченко]. – 5-е вид., змін. і доп. – К. : Вид-во “Варта”, 1994. – 384 с.

Зубков А.А. Формирование военно-патриотической воспитанности военнослужащих в советский и постсоветский периоды (1941–2004 гг.) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования ; 13.00.08 – теория и методика профессионального образования // Андрей Аркадьевич Зубков ; Калининградский государственный университет. – Калининград, 2004. – 20 с.

Бідний В.А., Гребенюк М.В., Грицюк В.М. Роль та місце воєнно-історичної роботи за кордоном (на прикладі США та Росії) / В. А. Бідний, М. В. Гребенюк, В. М. Грицюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2016. – Т. 26. – С. 94–104.

Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014–2018 / Д. Ю. Золотухін. – К., 2018. – 384 c.

Воєнно-історична наука в Україні: стан і перспективи : матеріали круглого столу (Київ, 30 травня 2001 р.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2001. – 79 с.

Військово-науковий вісник. – Львів : НАСВ, 2015. – Вип. 24. – 253 с.; Військово-науковий вісник. – Львів : НАСВ, 2018. – Вип. 30. – 257 с.

Концепція воєнної історії України, затверджена Міністром оборони України 08.12.2017 р.

Цитаделя : львівський мілітарний альманах. – Львів : Вид-во “Астролябія”, 2009. – Ч. 1. – 96 с.

Дзьоба М.В. Бій за Ямпіль очима учасника / М. В. Дзьоба // ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” : зб. матеріалів (Київ, 30 листопада 2018 р.). – К. : НУОУ, 2018. – С. 69–71; Пристайчук Ю.В. Деякі аспекти культурологічних особливостей зони АТО та ООС і їх врахування командуванням в ході проведення операцій / Ю. В. Пристайчук // ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива” : зб. матеріалів (Київ, 30 листопада 2018 р.). – К. : НУОУ, 2018. – С. 98–100.

Альманах Киевской городской ассоциации ветеранов-подводников. – К. : Вид-во “Макком”, 2008. – 191 с.

Пироженко В.А. Великая Отечественная война и галицкие коллаборационисты в политике исторической памяти в Украине / В. А. Пироженко // Патріот України : історичний альманах / Редкол.: Цибенко П. С. (голова) та ін. – К. : Вид-во “Україна”. – Вип. 10. – 2011. – С. 84–92.

Патріот України : історичний альманах (Спогади учасників визволення України) / Редкол.: Цибенко П. С. (голова) та ін. – К. : Вид-во “Україна”. – Вип. 14. – 2013. – 84 с.

Ясєв Г.Є. Наявні проблеми патріотичного виховання / Г. Є. Ясєв // Патріот України. До 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні : довідково-інформаційне видання. – К. : Пошуково-видавниче агентство “Книги Пам’яті України”, 2003. – С. 91–96.

Записки военно-исторического общества. – К., 2001. – № 1. – 100 с.

Лисенко О.Є. 9 травня як предмет наукових досліджень і сегмент політики пам’яті / О. Є. Лисенко // Міжнарод. наук. конф. “Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам’яті” : зб. матеріалів (Київ, 29 квітня 2015 р.). – К. : НУОУ, 2015. – С. 12–14.

Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни : Указ Президента України від 23.03.2018 № 2630-VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 55 (26.03.2015); Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 90 (22.05.2015); Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті : Закон України від 09.04.2015 № 314-VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 93 (27.05.2015); Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років : Закон України від 09.04.2015 № 315-VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 93 (27.05.2015); Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років : Указ Президента України від 22.01.2016 №17 // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 16 (27.01.2016).

Харук А.І. Деякі аспекти висвітлення у зарубіжній періодиці участі української авіації в антитерористичній операції на Сході України (за публікаціями 2014 р.) / А. І. Харук // Військово-науковий вісник. – Львів : НАСВ, 2015. – Вип. 24. – С. 206–218; Грицюк В. М. Розгортання воєнного конфлікту на Сході України (весна 2014 року) / В. М. Грицюк // Воєнна історія України, 2016. – № 1 (80). – С. 64–69; Топальський В. Л. Особливості використання і втрати армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України у ході Антитерористичної операції / В. Л. Топальський // Воєнна історія України, 2016. – № 1 (80). – С. 70–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-30

Як цитувати

Pashkova О. О. (2020). ВІТЧИЗНЯНА ВОЄННО-ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИКА У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ КУРСАНТІВ ВВНЗ. Воєнно-історичний вісник, 32(2), 19–37. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-19-37