РОЛЬ РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕ- І РАДІОКАНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОКУПАЦІЇ КРИМУ

Автор(и)

  • О.M. Kutska
  • M.O. Turanskyi

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-99-112

Ключові слова:

інформаційно-психологічна агресія, пропаганда, інформаційна політика, телебачення, засоби масової інформації.

Анотація

В історичному аспекті тема російської інформаційної окупації на пострадянському просторі є недостатньо вивченою. Проведене авторами дослідження дає змогу стверджувати, що Російська Федерація активно використовувала інформаційно-пропагандистські важелі впливу на населення Кримського півострова, яке стало вразливим для російської пропаганди через високий рівень довіри інформації, отриманій із російських радіо- і телеканалів, широку трансляцію російського контенту на українських каналах, малу кількість українських альтернативних джерел інформації. Наголошується на ключовій ролі інформаційної складової гібридної загрози. Розглянуто характер деструктивного впливу інформаційної політики РФ на населення півострова. Протягом латентної фази підготовки до анексії відбувався потужний пропагандистський вплив не тільки на жителів Криму, а й на громадян Російської Федерації, при цьому безпосередньому вторгненню передували тривалі й масштабні заходи інформаційно-психологічного характеру. Аналізуються напрями формування суспільної думки про правомірність інкорпорації АР Крим Російською Федерацією та факти перекручування подій і маніпулювання свідомістю кримчан на початку 2014 р.

Біографії авторів

О.M. Kutska

доктор історичних наук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана петра сагайдачного (м. Львів)

M.O. Turanskyi

ад’юнкт Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Посилання

Почепцов Г.Г. Сучасні інформаційні війни / Г. Г. Почепцов. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2015. – 497 с.

Толубко В.Б. Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, технологічні аспекти) : монографія / В. Б. Толубко. – К. : НАОУ, 2003. – 320 с.

Жарков Я.М. Інформаційно-психологічне протиборство (еволюція і сучасність): монографія / Я. М. Жарков, В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк та ін. – К. : ПАТ “Віпол”, 2013. – 248 с.

Петрик В.М. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю: ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навч. посіб. / В. М. Петрик, О. А. Штоквиш, В. І. Польвий. – К. : Росава, 2016. – 208 с.

Саєнко О.Г. Механізм інформаційно-психологічного впливу в умовах гібридної війни / О. Г. Саєнко // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2015. – Випуск 1.

Сасин Г.В. Інформаційна війна: сутність, засоби реалізації, результати та можливості протидії (на прикладі російської експансії в український простір) / Г. В. Сасин // Грані. – 2015. № 3 (119). – С. 18 23.

Смола Л. Інформаційно-психологічний складник “гібридної” війни / Л. Смола // Національна безпека і оборона. – 2016. № 9–10 (167–168). – С. 68 72.

Здіорук С., Яблонський В. Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України / С. Здіорук, В. Яблонський // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017. – Випуск 6 (74). – С. 258 268.

Горбулін В.П. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В. П. Горбулін // Стратегічні пріоритети. – 2014. № 4 (33). – С. 5 11.

Гай-Нижник П., Чупрій Л. Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов / П. Гай-Нижник, Л. Чупрій // Українознавство. – 2016. № 4 (61). – С. 103 121.

Анексія Автономної Республіки Крим і Війна на Донбасі 2014 2015 рр. : Всеукраїнська наукова військово-історична конференція, 23 вересня 2015 р. / Нац. військово-історичний музей України. – К., 2015. – 301 с.; Науково-практична конференція “Сучасна війна: гуманітарний аспект”. – Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. – 31 травня 1 червня 2018 р.

Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: монографія / І. П. Рущенко. – Х. : ФОП Павленко О.Г., 2015. – 268 с.

Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії: аналітична доповідь / За заг. ред. А. Баровської. – К. : НІСД, 2016. – 109 с.

Чирнов И. Осталось выиграть мир / И. Чирнов // Военно-промышленный курьер. – 2008. – 3 сентября. № 35 (251).

Ткач В.Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України / В. Ф. Ткач // Стратегічні пріоритети. – 2016. № 1(38).

[Електрон. ресурс]. Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=64968

Крим після анексії. Державна політика, виклики, рішення та дії. Біла книга / Ю. Тищенко, Ю. Каздобіна, Т. Гучакова та ін.; За заг.ред. Ю. Тищенко. – К. : ТОВ «Агентство Україна», 2016. – 148 с.

[Електрон. ресурс]. Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/ru_zmi/ukrainskaya_revolyutsiya_v_zerkale_rossiyskikh_smi_fashisty_marionetki_zapada_falshivye_antisemity_silnyy_yanukovich_slabyy_yanukovich/

Тюляков С. Мы город русской славы не дарили / С. Тюляков // Военно-промышленный курьер. – 2008. – 2 июля. № 26 (242).

Швець О.Б. Інформаційний імідж Криму в соціокультурних контактах України і Російської Федерації / О. Б. Швець, Д. А. Вольхін // Этнокультурные и межконфессиональные отношения в Крыму. Серия “Межкультурный диалог: история и современность”. Вып. 2. : сб. науч. трудов. – Сімферополь : Антиква, 2012. – 239 с.

[Електрон. ресурс]. Режим доступу : http://www.1tv.ru/news/polit/247629

[Електрон. ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2107122-gibridna-vijna-rosii-proti-ukraini-uroki-ta-visnovki.html

##submission.downloads##

Як цитувати

Kutska О., & Turanskyi, M. (2019). РОЛЬ РОСІЙСЬКИХ ТЕЛЕ- І РАДІОКАНАЛІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОКУПАЦІЇ КРИМУ. Воєнно-історичний вісник, 32(2), 99–112. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-99-112