СПІВРОБІТНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З НАТО: ДОСВІД МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЙБУТНЄ

Автор(и)

  • O.Yu. Derikot
  • V.S. Klymenko
  • I.P. Kozinets

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-127-143

Ключові слова:

Збройні Сили України, НАТО, співробітництво, позаблоковий статус, євроатлантична інтеграція, програма “Партнерство заради миру”.

Анотація

У статті розкривається співробітництво Збройних Сил України з НАТО на кожному з визначених етапів. Проаналізовано нормативно-правову базу співпраці з Альянсом та розкрито позитивний характер військово-політичного співробітництва в інтересах міжнародної безпеки.

Біографії авторів

O.Yu. Derikot

старший викладач кафедри стратегії національної безпеки та оборони НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

V.S. Klymenko

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри стратегії національної безпеки та оборони НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

I.P. Kozinets

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Декларація Варшавського саміту: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_112964.htm?selected Locale=uk

Міжнародні відносини і євроатлантичне майбутнє України: підручник / Колектив авторів. – К. : ТОВ “Інфодрук”, 2008. – С. 152–153.

Співробітництво між Україною і НАТО (поточні питання), (12.01.1994 р. – 28.04.1994 р.). – ГДА МЗС України, ф. 1, оп. 4, спр. 7498, 153 арк.

Політика Національної безпеки України в сучасних умовах // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 2 (106). – С. 7–20.

Документи про розробку Закону України від 2 березня 2000 року “Про ратифікацію Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі “Партнерство заради миру” щодо статусу їхніх збройних сил та Додаткового протоколу до цієї Угоди), (текст Закону, подання Президента України, висновок, стенограма), (09.09.1998–02.03.2000 рр.). – Архів Верховної Ради України, ф. 1, оп. 22, спр. 6026, 78 арк.

Довідник з питань міжнародного військового співробітництва. – К. : “МП Леся”, 2003. – С. 177–181.

Всеукраїнська громадська політична газета “Демократична Україна”. – 28 травня 2010 року. – № 21.

Інформаційні матеріли Департаменту кадрової політики МОУ щодо кадрового забезпечення заходів міжнародного співробітництва у ЗСУ: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/index.php? part=education&sub=zag_har&lang=ua

Костюк П. Збройні Сили України: у пошуках нитки Аріадни?: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.universum.lviv.ua/ journal/2013/6/zsu.htm

Країни НАТО нададуть Україні додаткову допомогу в 15 млн євро: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://ukr.segodnya.ua/print/ politics/pnews

Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” №2411-VІ від 1.07.2010 р. (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України, – 2018. – № 31. – ст. 241.

Конституція України (зі змінами згідно із Законом України № 2680-VІІІ від 7.02.2019).

##submission.downloads##

Як цитувати

Derikot, O., Klymenko, V., & Kozinets, I. (2019). СПІВРОБІТНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ З НАТО: ДОСВІД МИНУЛОГО ТА ПЕРСПЕКТИВА НА МАЙБУТНЄ. Воєнно-історичний вісник, 32(2), 127–143. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-127-143