ІСТОРІОГРАФІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1991–2014 РОКАХ

Автор(и)

  • V.P. Shevchuk

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-55-73

Ключові слова:

Збройні Сили України, історіографія, наукові видання, дисертаційні дослідження, види Збройних Сил, боєздатність, створення, розвиток.

Анотація

У статті висвітлюється процес нагромадження історичних знань про створення та розвиток Збройних Сил України у 1991–2014 роках. Аналізуються переважно дослідження з історії створення видів Збройних Сил, які суттєво розширили та поглиблили вітчизняну військову історіографію. Розглядаються наукові праці, в яких йдеться про упущення та недоліки у будівництві Збройних Сил України, наслідки яких безпосередньо вплинули на тимчасове ослаблення бойових спроможностей військ в умовах російської збройної агресії проти України.

Біографія автора

V.P. Shevchuk

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідного центру воєнної історії НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Обороноздатність України у ХХІ столітті. Виклики, загрози та шляхи їх подолання // Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 23 липня 2014 року [За заг. ред. І. М. Грабовенка]. – К. : Парламентське видавництво, 2014. – 344 с.

Папікян А.Л. До історії будівництва Збройних Сил України (1991–1999 р.) / А. Л. Папікян // Науковий вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 9. – С. 121–129.

Чорний В.С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку: монографія / В. С. Чорний. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2009. – 368 с.

Кузьмук О.І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) України (1991–2012) : монографія. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 436 с.

Русначенко А.М. На шляху до національної армії (1989–1992) / А. М. Русначенко. – К., 1992. – 77 с.

Покотило О.І. Створення Збройних Сил України: історіографія : автореф. дис. … канд. істор. наук / Олексій Іванович Покотило. – К., 2012. – 20 с.

Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001) / [Кол. авторів. За ред. В.В. Бринцева]. – К. : Видання академії, 2006. – 378 с.

Сокаль І.І. Будівництво Військ оборони повітряного простору України: перша спроба обєднання Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони (1991–1994 рр.) / І. І. Сокаль // Вісник Національної академії оборони. – 2006. – № 2. – С. 50–53.

Куравський В.Г. Формування військ повітряної оборони України (1994–1996 рр.) / В. Г. Куравський // Воєнно-історичний вісник. – 2011. –№ 2. – С. 37–41.

Рішення Колегії МО України від 12 квітня 2002 року про створення Повітряних Сил Збройних Сил України.

Близнюков С.П. Хроніка створення Військово-Морських Сил України / С. П. Близнюков // Наука і оборона. – 2007. – № 3. – С. 19–22; Безкоровайний В. Г. Україна матиме свій флот! / В. Г. Безкоровайний // Військо України. – 1996. – № 1–2. – С. 10–13.

Нашивочніков О.О. Створення основ Військово-Морських Сил України (1991–1994 рр.) : автореф. дис. … канд. істор. наук / Олександр Олександрович Нашивочніков. – К. : НУОУ, 2016. – 20 с.

Воробйов Г.П. Створення та розвиток Сухопутних військ Збройних Сил України (1991–2005 рр.) : автореф. дис. … канд. істор. наук. – К. : НУОУ, 2014. – 18 с.

Ситник Г.П. Збройні Сили України в сучасних воєнно-політичних умовах / Г. П. Ситник // Військо України. – 1995. – № 7–8. – С. 10–13.

Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі – ГДА МО України), ф. 4145, оп. 51219, спр.1, арк. 7, 8.

Дашкевич О.І. Вищий офіцерський корпус: історія створення та комплектування : монографія. – К., 2015. – 285 с.

Кобзар А.О. Становлення та розвиток структур виховної роботи у Збройних Силах України (1991–2011 рр.) : автореф. дис… канд. істор. наук. – К. : НУОУ, 2013. –16 с.

Концепція оборони і будівництва Збройних Сил України, прийнята 11 жовтня 1991 року.

Довідка щодо державних програм будівництва, реформування та розвитку Збройних Сил України (1991–2011 рр.).

Генеральний штаб Збройних Сил України: історія та сучасність / [Під заг. ред. С. О. Кириченка]. – К. : Прес-Кіт, 2007.

Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії : наукове видання. – К. : Наш час, 2008. – 432 с.

Перепелиця Г.М. Україна – Росія: війна в умовах співіснування. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2015. – 880 с.

Живиця Г.В. То був час напружений і відповідальний / Г. В. Живиця // Військово-історичний альманах. – 2001. – № 1. – С. 72–77.

Мамчак М.А. Україна: шлях до моря. Історія українського флоту / М. А. Мамчак. – Снятин : ПрутПринт, 2007. – 404 с.

Данілов А.П. Український флот: біля джерел відродження. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. – 600 с.

ГДА МО України, ф. 3697, оп. 34747, спр. 1, арк. 421.

ГДА МО України, ф. 3697, оп. 34747, спр. 1, арк. 360.

ГДА МО України, ф. 3697, оп. 34747, спр. 1, арк. 449, 463–464.

Мойсеев С.Г. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ / С. Г. Мойсеев. – М. : Юрист, 1997. – 260 с.

Захаров В.М. Военное стрительство в государствах постсоветского пространства / В. М. Захаров. – М. : РИСИ, 2011.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія [За заг. ред. В. П. Горбуліна]. – К. : НІСД, 2017. – 496 с.; Власюк О. С. Кремлівська агресія проти України : монографія [О. С. Власюк, С. В. Кононенко]. – К. : НІСД, 2017, 304 с.

Державна комплексна програма реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, затверджена Президентом України від 2 вересня 2013 року № 479.

Лібанова Е. Україна у світі / Е. Лібанова, М. Дмитренко // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. – 2015. – № 5–6 (79–80). – С. 8–9.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shevchuk, V. (2019). ІСТОРІОГРАФІЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1991–2014 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 31(1), 55–73. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-55-73