СТВОРЕННЯ ДВИГУНІВ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРЕНАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • S.М. Sokoliuk

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-87-102

Ключові слова:

підводний човен, двигун, рушій, парова машина, бензиновий мотор, гасовий мотор, дизельний двигун, електромотор.

Анотація

У статті розкрито процес розвитку конструкторських рішень щодо створення двигунів для підводних човнів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Відображено діяльність вітчизняних винахідників щодо вирішення проблеми розвитку двигунів, що мали б забезпечувати рух підводного човна як особливого класу бойових кораблів у надводному та підводному положенні. Розпочавши з педального та ручного приводу для руху субмарини, конструктори всебічно удосконалювали двигуни, створюючи та встановлюючи на човни бензинові та гасові мотори, електромотори та дизельні двигуни, що забезпечували збільшення радіусу дії човнів.

Біографія автора

S.М. Sokoliuk

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Військово-Морських Сил НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ) 

Посилання

Александров Ю.И. Отечественные подводные лодки до 1918 года (Справочник). – Бастион. – Военно-технический cборник. – 2002. – Выпуск 6. – 75 с.

Крючков Ю. Джевецкий Стефан Казимирович. Изобретатель первой русской боевой подводной лодки: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://odesskiy.com/d/dzhevetskij-stefan-kazimirovich.html.

Морской сборник. – 1857. – №2.

Платонов А.В. Подводные лодки. – СПб. : ООО “Изд-во “Полигон”, 2002. – 256 с.

Пожарський А.М. Подводное плавание в России. 1834–1918. – СПб. : “Русско-Балтийский информационный центр “Блиц”, 2011. – 1024 с.

Соколюк С.М. Будівництво та нарощування підводних сил російського флоту на Тихоокеанському театрі воєнних дій під час російсько-японської війни (1904–1905 рр.) / С. М. Соколюк // Воєнно-історичний вісник. – 2017. – Вип. 1 (23). – С. 130–139.

Соколюк С.М. Досвід перевезення підводних човнів на Далекий Схід під час російсько-японської війни (1904–1905 рр.) / С. М. Соколюк // Досвід застосування збройних сил у світових війнах і воєнних конфліктах ХХ – початку ХХІ ст.: тенденції та закономірності : зб. наук. праць / Кол. авторів. За ред. С.В. Сидорова. – К. : ЦП “Компринт”, 2017. – Вип. 6. – 159 с. – С. 4–9.

Соколюк С.М. Застосування підводних човнів на Тихоокеанському театрі воєнних дій під час російсько-японської війни (1904–1905 рр.) (продовження) / С. М. Соколюк // Воєнно-історичний вісник. – 2018. – Вип. 3 (29). – С. 106–116.

Соколюк С.М. Розвиток вітчизняного підводного кораблебудування в першій половині XIX ст. / С. М. Соколюк // Воєнно-історичний вісник. – 2014. – № 2 (12). – С. 136–143.

Соколюк С.М. Розвиток двигунів для підводних човнів російського флоту наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Підводна техніка і технологія : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю : в 2 ч. – Миколаїв : НУК. – 2018. – Ч. 1. – С. 35–43.

Соколюк С.М. Розвиток підводного кораблебудування в Україні в останній чверті ХІХ ст. / С. М. Соколюк // Воєнно-історичний вісник. – 2015. – Вип. 1 (15). – С. 105–110.

Соколюк С.М. Розвиток підводного кораблебудування у Росії (1900–1904 рр.) / С. М. Соколюк // Воєнно-історичний вісник. – 2016. – Вип. 4 (22). – С. 134–140.

Тарас А.Е. История подводных лодок 1624–1904. – М. : АСТ; Мн. : Харвест, 2002. – 240 с.

Трусов Г.М. Подводные лодки в русском и советском флоте. – Л. : Госсудпром, 1957. – 381 с.

Центральный военно-исторический архив (далее – ЦВИА), ф. 1, оп. 1, д. 44.

ЦВИА, ф. 402, оп. 3, спр. 60.

Шерр С.А. Корабли морских глубин. Изд. 3-е. – М. : Воениздат, 1964. – 328 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Sokoliuk, S. (2019). СТВОРЕННЯ ДВИГУНІВ ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРЕНАХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). Воєнно-історичний вісник, 31(1), 87–102. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-87-102