“ЧОРНА ПІХОТА” ЯК ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ В РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941–1945 рр.)

Автор(и)

  • R.I. Pyliavets

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-156-174

Ключові слова:

Друга світова війна, німецько-радянська війна, Червона армія, Україна, військові мобілізації, “чорна піхота”, “чорносвитники”.

Анотація

“Чорносвитники” або “чорна піхота” таку неофіційну назву отримали чоловіки і юнаки, мобілізовані польовими військовими комісаріатами, а фактично командирами об’єднань, з’єднань і частин у 1943–1944 рр. після звільнення Червоною армією окупованих ворогом територій. Їх кидали у бойові дії часто відразу, без проходження військової підготовки у запасних частинах, іноді неозброєними, не переодягненими у військову форму (звідси назва). Тема чорної піхоти отримала значного суспільного резонансу, проте як наукова проблема вона залишається недостатньо дослідженою. Статтю присвячено розгляду сутності, змісту, масштабу та особливостей означеного явища.

Біографія автора

R.I. Pyliavets

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Довженко О. Україна в огні / Кіноповість, щоденник / О. Довженко. – К. : Радянський письменник, 1990. – 416 с.

Гриневич В. Військові мобілізації в Україні 1943–1944 років. “Ви повинні змити власною кров’ю провину перед Батьківщиною і її великим вождем товаришем Сталіним” / В. Гриневич // Дзеркало тижня. – 2005. –2 вересня: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/viyskovi_mobilizatsiyi_v_ukrayini_19431944_rokiv_vi_povinni_zmiti_vlasnoyu_krovyu_provinu_pered_batk.html

Гриневич В. Радянські військові мобілізації в Україні // Історія українського війська (1917–1995) / В. Гриневич, Л. Гриневич, Б. Якимович та ін.; упоряд. Я. Дашкевич. – Л. : Світ, 1996. – С. 370–395.

Гриневич В. Між молотом і ковадлом / В. Гриневич // Український тиждень. – 2013. – № 6 (274). – 7 лютого. – С. 50–53: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/History/71738

Коваль М. Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії / М. Коваль. – К., 1995. – С. 78.

Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. Коваль. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. (Україна крізь віки. – Т. 12).

Муковський І. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни / І. Муковський, О. Лисенко – К. : Пошуково-вид. агентство “Книга пам’яті України”, 1997. – 567 с.

Муковський І. Людські резерви для поповнення Червоної армії (1941–1945 рр.) / І. Муковський // Воєнна історія. – 2002. – № 3–4. – С. 56–63.

Король В. Ю. Визвольні бої Червоної армії на території України (1943–1944 рр.) / В. Ю. Король // Український історичний журнал – 2005. – № 1. – С.16–34.

Король В.Ю. Битва за Дніпро і Київ: героїзм і трагедія (маловідомі сторінки) / В. Ю. Король // Воєнна історія. – 2003. – № 5–6. – С. 25–38.

Рибченко Л. Радянські військові мобілізації 1943 року. (Київська область, Обухівський район) / Л. В. Рибченко // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. статей. – К. : НАН України; Ін-т історії України, 2007. – Вип. 12. – С. 103–112.

Рибченко Л. Радянські військові мобілізації на території України у 1941–1945 рр. / Л. Рибченко // Друга світова війна: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси: у 2-х кн. / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2010. – Кн. 1. – С. 303–317.

Рибченко Л. Визволені на війну / Л. Рибченко // Український тиждень. – 2013. – № 6 (274). – С. 46–49: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/History/71740

Пилявець Р. Чорна піхота. Скільки “чорносвитників” знищив Сталін? / Р. Пилявець: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/research/2015/02/16/147351/

Пилявець Р. “Чорносвитники” як історичне явище: пролог / Р. Пилявець // Мат-ли VІІ Волинської всеукр. наук. історико-краєзнавчої конфер. – Житомир : Полісся, 2015. – С. 5–9.

Яновський Ю. Твори. Новели / Ю. Яновський. – Т. 1. – К. : Держ. Вид-во хдож. літ, 1947. – 244 с.

Міщенко Д. Батальйон не обмундированих: Повість / Д. Міщенко. – К. : Молодь, 1995. – 80 с.

Гончар О. Собор : роман / О. Гончар. – К. : Дніпро, 1968. – 240 с. (Романи і повісті. – 1968. – Січень).

Захарченко В. Чорна піхота // В. Захарченко. Клекіт старого лелеки: Романи, оповідання. – К. : Радянський письменник, 1989. – С. 334–366.

Захарченко В. Вiйна у вiйнi (ще раз про “необмундированих”) / В. Захарченко // Літературна Україна. – 1998. – 29 жовтня: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.nashekolo.org.ua/nk/kolo_i_navko/navkolo_podi/text20100508_5827.html

Светлако А. Чёрные свитки. В 5-и частях / А. Светлако: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://svetlako.livejournal.com/8615.html; /8922.html; /9094.html; /9238.html; /9475.html

Патриляк І. Кривава осінь 1943-го: Повоєнні десятиліття не стали уроком для хворого суспільства / І. Патриляк: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/History/93231

Гінда В. Звільнення Києва: сотні тисяч життів – до свята Жовтневої революції / В. Гінда: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/422377-zvilnennya-kieva-sotni-tisyach-jittiv-do-svyata-jovtnevoji-revolyutsiji.html

Зінченко О. Петро Мовчан, який переміг у війні / О. Зінченко: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/columns/2014/10/28/145439/

Лебедев П. На плацдармах под Киевом осенью 1943 года / П. Лебедев: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://army.lv/ru/Lebedev-Petr-Pavlovich-(kapitan).-Na-platsdarmah-pod-Kievom-osenyu-1943-goda./998/2200

Климов Г. Песнь победителя / Ред.-сост. Миронов В.Л. / Г. Климов – Краснодар: Пересвет, 2004. – 688 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://militera.lib.ru/memo/russian/klimov_gp/01.html

Дорошенко М. Українська трагедія. Спогади з Другої світової війни / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 228 с.

Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К. : Темпора, 2014. – 864 с.

Кравченко В. Между двух огней / В. Кравченко: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.andersval.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=107

Моргун Ф. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф. Моргун. – Полтава : “Дивосвіт”, 2008. – 288 с.

Фоменко А. Усе таємне стає явним. Вигадки й правда про радянсько-німецьку війну 1941–1945 років: Історичний нарис / А. Фоменко. – Дн. : ПП “Ліра ЛТД”, 2006. – 200 с.

Попов И. Батальйоны идут на запад / И. Попов. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 230 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pyliavets, R. (2019). “ЧОРНА ПІХОТА” ЯК ІСТОРИЧНЕ ЯВИЩЕ В РОКИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (1941–1945 рр.). Воєнно-історичний вісник, 31(1), 156–174. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-156-174