[1]
Avtushenko, I. 2019. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ. Воєнно-історичний вісник. 33, 3 (Жов 2019), 84–100. DOI:https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100.