(1)
Avtushenko, I. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ. ВІВ 2019, 33, 84-100.