Шевченко, О. . (2021). ҐЕНЕЗА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ВІД ДАВНИНИ ДО ХХ ст. Воєнно-історичний вісник, 40(2), 83–98. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-40-2-83-98