Вароді, Н. (2021). ПРАВОСЛАВ’Я ТА СУСПІЛЬСТВО В УРСР НА ПОЧАТКУ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ. Воєнно-історичний вісник, 41(3), 33–48. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-41-3-33-48