Стеців, Я. (2021). СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1917–1918 рр. Воєнно-історичний вісник, 41(3), 60–73. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-41-3-60-73