Куцька, О. (2022). ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ У 1991–2021 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 43(1), 25–42. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2022-43-1-25-42