AVTUSHENKO, I. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ. Воєнно-історичний вісник, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 84–100, 2019. DOI: 10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100. Disponível em: http://viv.nuou.org.ua/article/view/192979. Acesso em: 6 жов. 2022.