Стеців, Ярослав. 2021. «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1917–1918 рр». Воєнно-історичний вісник 41 (3):60-73. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2021-41-3-60-73.