Avtushenko, I. (2019) «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ», Воєнно-історичний вісник, 33(3), с. 84–100. doi: 10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100.