Шевченко, О. . (2021) «ҐЕНЕЗА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ВІД ДАВНИНИ ДО ХХ ст», Воєнно-історичний вісник, 40(2), с. 83–98. doi: 10.33099/2707-1383-2021-40-2-83-98.