Вароді, Н. (2021) « ПРАВОСЛАВ’Я ТА СУСПІЛЬСТВО В УРСР НА ПОЧАТКУ РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКОЇ ВІЙНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ», Воєнно-історичний вісник, 41(3), с. 33–48. doi: 10.33099/2707-1383-2021-41-3-33-48.