Стеців, Я. (2021) «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1917–1918 рр»., Воєнно-історичний вісник, 41(3), с. 60–73. doi: 10.33099/2707-1383-2021-41-3-60-73.