[1]
А. . Хабчук, «ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОТИДІЇ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ», ВІВ, т. 40, вип. 2, с. 111–126, Жов 2021.