Avtushenko, I. «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ». Воєнно-історичний вісник, т. 33, вип. 3, Жовтень 2019, с. 84-100, doi:10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100.