Шевченко, О. . «ҐЕНЕЗА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ВІД ДАВНИНИ ДО ХХ ст». Воєнно-історичний вісник, т. 40, вип. 2, Жовтень 2021, с. 83-98, doi:10.33099/2707-1383-2021-40-2-83-98.