Стеців, Я. «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ ОФІЦЕРІВ-АРТИЛЕРИСТІВ НА ТЛІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 1917–1918 рр». Воєнно-історичний вісник, т. 41, вип. 3, Вересень 2021, с. 60-73, doi:10.33099/2707-1383-2021-41-3-60-73.