Том 33, № 3 (2019)

Воєнно-історичний вісник

Зміст

Статті

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА СИЛОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ МАРІУПОЛЬ НАВЕСНІ 2014 РОКУ PDF
V.O. Benchuk 5-22
ПОЛІТОЛОГІЧНО-ІСТОРИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ В ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ США PDF
A.A. Biljugha 23-37
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ PDF
О.О. Pashkova 38-53
РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ PDF
I.I. Pydoprihora 54-73
СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ БОРОТЬБИ З ПІДВОДНИМИ ДИВЕРСІЙНИМИ СИЛАМИ (2001-2018) PDF
S.М. Frolov 74-83
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ PDF
I.B. Avtushenko 84-100
СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (1991–1994) PDF
S.М. Sokoliuk, O.M. Voroshchuk 101-117
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ (1991–2019) PDF
A.O. Kobzar, A.O. Habchuk, V.M. Hrytsiuk 118-132
ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК (СИЛ) ТА ЇХ СОЮЗНИКІВ НА СЕРЕДЗЕМНОМУ МОРІ У 1943 РОЦІ PDF
O.S. Chirikalov 133-158
ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ НАПЕРЕДОДНІ РОСІЙСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1920 РОКУ PDF
Р.M. Slyusarenko 157-174
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД СТВОРЕННЯ АВІАЦІЇ НА РУБЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ PDF
V.I. Reznik 175-183