ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК (1991–2018)

Автор(и)

  • S.V. Taranets

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-88-98

Ключові слова:

вищі військові навчальні заклади, підготовка військових фахівців, Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

Анотація

У статті розглядається досвід США, Німеччини, Франції, Російської Федерації та України з підготовки військових фахівців для збройних сил, зокрема для десантно-штурмових військ, а також з’ясовуються різні підходи до вирішення проблемних питань у цій сфері. З урахуванням національних особливостей і педагогічних традицій цих країн, а також нових викликів і загроз пропонуються раціональні шляхи підвищення рівня фахової підготовки особового складу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Біографія автора

S.V. Taranets

ад’юнкт Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

Посилання

Єжеєв М. Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / М. Єжеєв, С. Ніколаєнко, О. Устименко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – 332 с.

Брижатий Є.І. Система поетапної військово-професійної підготовки офіцерських кадрів інженерних військ в США / Є. І. Брижатий // Системи озброєння і військова техніка. – Харків, 2011. – № 1. – 228 с.

Брижатий Є.І. Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу / Є. І. Брижатий // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – Хмельницький, 2012. – № 5. – 232 с.

Конаржевська В.І. Досвід збройних сил Німеччини у підготовці майбутніх офіцерів до здійснення стратегічних комунікацій / В.І. Конаржевська // Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 60. – 227 с.

Зінько Р.В. Особливості навчання курсантів військових навчальних закладів / Р. В. Зінько, О. Б. Шпак, Б. І. Гавенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 44. – 299 с.

Коновалов О. Формування в сучасних умовах окремого роду військ – Повітряно-десантні війська як безальтернативна необхідність забезпечення національної безпеки держави. Пропозиції до парламентських слухань на тему: “Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України” (25.04.2012): [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://portsou.at.ua/publ/analitichni_statti/propoziciji_do_parlamentskikh_slukhan_pro_voen_organyzaciju_ta_sektor_bezpeki/17

Подготовка офицерского состава для воздушно-десантных войск: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://ot-a-do-ya.org/Articles/Air/VDV/HistoryVDV.aspx

Шпак Г.И. Педагогические основы подготовки офицеров воздушно-десантных войск : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Ярославский государственный педагогический університет им. К.Д. Ушинского / РГБ ОД, 71:00-13/81-9. – Ярославль, 1998. – 415 c.

Артилерія Повітряно-десантних військ Збройних Сил України в чотири рази наростила вогневі “м’язи”: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://if-live.webnode.com.ua/news/artileriya-vdv-zsu-v-chotiri-razi-narostila-vognevi-myazi/

##submission.downloads##

Як цитувати

Taranets, S. (2019). ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК (1991–2018). Воєнно-історичний вісник, 32(2), 88–98. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-88-98