DOI: https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-32-2-156-169

НІМЕЦЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ ТА ОКУПАЦІЙНІ ОРГАНИ У ПРОТИСТОЯННІ РУХУ ОПОРУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941–1944 рр.

O.О. Mitiahin

Анотація


У статті аналізується нормативна база, структура та склад збройних сил, військових формувань та спецслужб Німеччини з охорони тилу вермахту у боротьбі проти партизанського руху Опору та підпілля на території України у 1941–1944 роках. У статті доводиться, що головною структурою підтримки окупаційного режиму були охоронні дивізії сухопутних військ. Поруч з охоронними дивізіями функціонували польові, гарнізонні та міські комендатури, групи таємної поліції, підрозділи жандармерії, охоронної поліції, айнзацгрупи. Боротьбою з партизанським рухом також займалися гестапо, служба безпеки нацистської партії – СД, абвер і його підрозділи.


Ключові слова


партизанський рух; тиловий район; рейхскомісаріат “Україна”; гестапо; СД; СС; абвер; таємна польова поліція; охоронні дивізії сухопутних військ; айнзацгрупи; комендатури (польові; гарнізонні; міські; районні; місцеві).

Повний текст:

PDF

Посилання


Газета “Правда”, 15 грудня 1941: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http: //gazeta – pravda.ru/

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України.), ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 571, арк. 1–14.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 571, арк. 395–396.

ЦДАВО, ф. 4620, оп. 3, спр. 147, арк. 303–304.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 146, арк. 71.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 217, арк. 10–11.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 517, арк. 76.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 195, арк. 89.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 217, арк. 20–22.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 202, арк.14.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 2, спр. 241, арк. 50–51.

ЦДАВО, ф. КМФ 8, оп. 4, спр. 307, арк. 137.

Литвинчук А.В. Документы Вермахта. Директива №46. Основные указания по усилению борьбы с партизанским движением на востоке / А. В. Литвинчук // Воєнно-исторический журнал. – 1988. – № 3. – С. 84.

Галузевий державний архів Служби безпеки України, спр. № 55663, т.1, арк. 19–20.

Слюсаренко П. Рух опору на окупованих нацистською Німеччиною українських землях у 1941–1944 рр. / П. Слюсаренко // Міжнародна наук. конф. : матеріали. – Київ, 2015. – С. 192.

Чайковский А.С. За нами Большая земля: Помощь советского тыла в организации народной борьбы против фашистских захватчиков на временно окупированной территории Украины. 1941–1944 гг. // Анатолій Степанович Чайковський. – К. : Вища школа, 1990. – 343 с.

Чайковский А.С. Противостояние. Немецкие и советские спецслужби во Второй мировой войне (1939 – 1945). Тайны военной истории: в 2-х т. / Анатолий Чайковский. – К. : “Феникс”, 2019. – 456 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN:2707-1383 (Print); ISSN:2707-1391 (Online)