ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

  • S.P. Seheda

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-5-19

Ключові слова:

інформаційно-пропагандистське забезпечення, засоби масової інформації, військова преса, російсько-українська війна.

Анотація

У статті розкривається значення сучасних військових засобів масової інформації для формування патріотизму і мотивації воїна до боротьби за незалежність і територіальну цілісність держави, для протистояння інформаційній інтервенції Російської Федерації. Висвітлюється український історичний досвід використання друкованих видань у зоні бойових дій та сучасна діяльність зарубіжних інформаційних відділів.

Біографія автора

S.P. Seheda

доктор історичних наук, доцент, начальник науково-дослідного центру воєнної історії НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника : наук. видання / [В. Сідак, Т. Осташко, Т. Веронська]. – К. : Темпора, 2009. – 426 с.

Кривошея Г. Слово, гартоване в борні / Г. Кривошея. – К. : Київський військовий гуманітарний інститут, 1996. – 140 с.

Малюга В.М. Антинімецька інформаційно-пропагандистська діяль-ність ОУН і УПА серед населення окупованої України (1941–1944 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 20.02.22 / Малюга Валерій Миколайович. – К., 2006. – 215 с.

Назарук О. Слідами Українських Січових Стрільців / О. Назарук. – Львів : Союз Визволення України, 1916. – C. 139–154.

Пархоменко С. Як Україні перемогти в інформаційній війні // Українська правда. 1 серпня 2014: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/1/7033646/

Попова Т. Зберегти комунікацію: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://blogs.pravda.com.ua/authors/popova/5b288ec5b4186/

Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. – К., 2016. – 498 с.

Сегеда С.П. Становлення української військової преси 1943–1953 років як складової системи інформаційно-пропагандистського забезпечення УПА / С. П. Сегеда // Гілея (науковий вісник) : зб. наук. праць / [Гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. № 40. – С. 20–27.

Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. – Рівне : Овід, 2012. – 504 с.

Стрілець. – 1919. – № 14. – 28 березня.

Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття. Історичні нариси у двох книгах. Кн. 1 / О. Є. Лисенко, В. В. Стецкевич, В. М. Грицюк та ін. – К. : Наукова думка, 2010.

Центральний державний архів вищих органів влади (далі – ЦДАВО), ф. 3833, оп. 1, спр. 95, арк. 26.

ЦДАВО, ф. 2188, оп. 1, спр. 117, арк. 4 зв. – 5 зв.

Шевчук В.П. Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір / В. Шевчук, С. Сегеда // Наука і оборона. – 2019. – № 1. – С. 31–35.

##submission.downloads##

Як цитувати

Seheda, S. (2019). ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І СУЧАСНІСТЬ. Воєнно-історичний вісник, 31(1), 5–19. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-5-19