ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ МИРОТВОРЧИМИ КОНТИНГЕНТАМИ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ (1992–2018): ІСТОРІОГРАФІЯ

Автор(и)

  • H.S. Haidarly

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-74-86

Ключові слова:

історіографія, міжнародні операції з підтримання миру і безпеки, Збройні Сили України, розмінування.

Анотація

У статті проаналізовано українську історіографію теми виконання завдань із розмінування миротворчими контингентами Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у період з 1992 по 2018 р. Пропонується авторська класифікація історіографічних праць за певними ознаками та її розподіл на умовні групи.

Біографія автора

H.S. Haidarly

старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри Сухопутних військ НУО України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Акулов С. Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання воєнно-політичних конфліктів / С. Акулов // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 165–172.

Веремеев Ю. Гуманитарное разминирование в бывшей Югославии. Часть 1 // Анатомия армии: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://army.armor.kiev.ua/engenear/razminir-ov.shtml

Дідіченко О.А. Особливості виконання завдань з розмінування за досвідом локальних війн і збройних конфліктів кінця XX – початку XXI сторіч. – К. : НАОУ, 2006. – 17 с.

Дії підрозділу на території де можливе застосування саморобних вибухових пристроїв : метод. посіб. – К. : Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, 2012. – 94 с.

Добжанський В.В. Особливості виконання завдання з розмінування за досвідом збройних конфліктів сучасності. – К. : НАОУ, 2006. – 24 с.

Зіньковський С.О. Український миротворчий контингент у Республіці Ірак. – Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Карабіна. – 2012. – № 1006. – С. 55–61.

Інженерні війська Збройних сил України: [історія, спогади, сучасність] / В. С. Воробйов [та ін.] за заг. ред Воробйова В. С. – К. : Людопринт Україна, 2002. – 192 с.

Кожевніков В.М. Особливості підготовки до виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних миротворчих сил / В. М. Кожевніков // Військово-науковий вісник. – 2012. – Вип. 18. – С. 35–46.

Козинець І.П. Участь Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності (1992–2006 рр.) [Текст] : дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Козинець Іван Павлович ; Національна академія оборони України. – К., 2008. – 226 арк.

Колос Р.Л. Міжнародне військове співробітництво у сфері підготовки військових інженерів та розвитку технологій з розмінування місцевості (2000–2006 рр.) / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.), С.А. Копилов (заст. відп. ред.), А.Г. Філінюк (заст. відп. ред.), В.В. Газін (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 5 : На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 283–293.

Коропатнік І.М. Організаційно-правові аспекти застосування підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях : дис. ... канд. юрид. Наук : 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 223 с.

Красота І.В. Досвід застосування інженерних військ Збройних Сил України під час організації та виконання розмінування території України та інших держав (2001–2013 рр.) / Воєнно-історичний вісник. – К. : ЦП “Компринт”, 2017. – Вип. 4 (26). – С. 123–129.

Красота І.В. Досвід застосування підрозділів інженерних військ Збройних Сил України під час розмінування об’єктів і місцевості на території України та інших держав (1992–2000 рр.) // Воєнно-історичний вісник. – К. : ТОВ “ЦП “Компринт”. – 2017. – Вип. 1 (23). – С. 125–129.

Красота І.В. Участь інженерних військ Збройних Сил України в миротворчих операціях у 1992–2016 рр. // Nauka i Studia. Przemysl, 2017. – № 17 (178). – С. 80–86.

Лега А.Ю. Дії українських миротворчих підрозділів в Іраку (2003–2005 рр.) [Текст] / А. Ю. Лега // Сумська старовина. – 2011. – № XXXIII-XXXIV. – С. 13–18.

Лега А.Ю. Основні напрямки діяльності українських миротворчих підрозділів (1992–2006 рр.) / А. Лега // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 485–494.

Лега А.Ю. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992–2006 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лега Андрій Юрійович ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 192 арк.

Лисак Я.А. Міжнародно-правові основи застосування підрозділів Збройних Сил України за кордоном та проблеми їх реалізації на прикладі миротворчих операцій в Югославії та Іраку / Я. А. Лисак // Юридичний вісник. – 2014. – № 2 (31). – С. 46–51.

Лісневський В.В., Петренко М.М. Інженерне забезпечення миротворчої операції. – К. : НАОУ, 2006. – 67 с.

Плазова Т.I. Міжнародні сили сприяння безпеці і миротворча місія України в Ісламській республіці Афганістан // Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції “Виклики політики безпеки : історія і сучасність” (16–18 червня 2016 р.) / Львів, Друкарня Національної Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2016. – C. 138–139.

Попко С.М. Застосування українського миротворчого контингенту в операції з підтримання миру в Республіці Ірак у 2003–2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Попко Сергій Миколайович ; Нац. акад. оборони України. – К., 2010. – 198 арк.

Пулим О.В. Миротворча місія Збройних Сил України на Балканах у складі сил ЮНПРОФОР (1992–1995 рр.) – 2000. – С. 154–159 // Електронний архів наукових матеріалів Національного університету “Львівська політехніка”: [Електрон. ресурс. 04.05.2012]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/8544/1/23.pdf

Сокаль І.І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об’єднаних Націй (з 1992 р.). – Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 2010. – Т. ХХVІ. – С. 395–401.

Стец С.М. Досвід розмінування місцевості у сучасних військових конфліктах. – К. : НАОУ, 2004. – 68 с.

Страшные цифры: от мин в Донбассе погибло больше людей, чем где-либо в мире // Народный Корреспондент: [Електрон. ресурс. 22.11.2017]. – Режим доступу : https://nk.org.ua/ukraina/strashnyie-tsifryi-ot-min-v-donbasse-pogiblo-bolshe-lyudey-chem-gde-libo-v-mire-122835

Фурман І.І. Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття : монографія / І. І. Фурман. – К. : ЦП “Компринт”, 2015. – 526 с.

Хацановський В.С. Методична система підготовки особового складу Збройних Сил України до миротворчої діяльності : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. академія оборони України ; Віталій Станіславович Хацановський. – Київ, 2010. – 264 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Haidarly, H. (2019). ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ РОЗМІНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ МИРОТВОРЧИМИ КОНТИНГЕНТАМИ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ (1992–2018): ІСТОРІОГРАФІЯ. Воєнно-історичний вісник, 31(1), 74–86. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-31-1-74-86