ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЛИТПОЛУКРБРИГ (1992-2015 рр.)

Автор(и)

  • A. Lukhtan Генеральний штаб ЗС України (м. Київ), Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-35-1-34-47

Ключові слова:

міжнародне військове співробітництво, військове співробітництво, українсько-польське-литовське співробітництво.

Анотація

В умовах геополітичних трансформацій у Центрально-Східній Європі залишається актуальним пошук нових механізмів зміцнення міжнародної безпеки. Для вирішення цієї проблеми одним із напрямів є пошук нових форм та способів розвитку міжнародного військового співробітництва. На основі аналізу сучасної наукової літератури та джерельної бази у статті досліджуються передумови становлення військового співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою на прикладі формування багатосторонньої військової частини ЛИТПОЛУКРБРИГ. Окрему увагу автор приділяє участі підрозділів Збройних Сил України в спільних заходах зі збройними силами країн-членів НАТО для набуття взаємосумісності до виконання завдань за призначенням. Уведено до наукового обігу нові джерела.

Біографія автора

A. Lukhtan, Генеральний штаб ЗС України (м. Київ)

кандидат історичних наук

Посилання

Synowski R. POLUKRBAT (Polsko-ukraiński batalion) // Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczństwa europejskiego. – Przemyśl, 2007.

Derkach O.T. Ukrainian-polish batalion history and currently / O.T.Derkach, L.V.Koberskyi. – Lviv: Plai, 2001 – 124 p.

Petriv Vsevolod. Military-history work. Memoirs. – K.: Polihraf knyha, 2002.– 640 p.

Kuzmuk O.I. Na varti myru ta mizhnarodnoho pravoporiadku // Nauka i oborona. 2002. № 2 p.3-9.

“UKRPOLBAT”: Braterstvo, perevireno chasom // Viisko Ukrainy. 2007. № 9 (87), p. 12-14.

The Grand Hetman Konstiantyn Ostrogski Lithuanian-Polish-Ukrainian Brigade LITPO- LUKRBRIG [Електронний ресурс]. URL: http://www.litpolukrbig.wp.mil.pl

Pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy : Deklaratsiia Verkhovnoi Rady URSR [vid 16 lyp. 1990 r. ] // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 1991.– N 38, – p. 502.

Pro proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy : Postanova Verkhovnoi Rady URSR [vid 24 serp. 1991r. ] // Vidomosti Verkhovnoi Rady .– 1991.– N 38, – p. 502.

Pro viiskovi formuvannia na Ukraini : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy [vid 24 serp. 1991 r. ] // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy . – 1991. – N 38. – p. 506.

Lukhtan A.I. International military cooperation of Ukraine (1991-2013 yy.): abstracal. of dis- sertation phd: 20.02.22; Nats. un-t oborony Ukrainy. Kyiv, 2019. p. 22.

Lyst Ministerstva oborony Ukrainy na im’ia pershoho zastupnyka ministra zakordonnykh sprav Ukrainy shchodo stanu pidhotovky pershoho myrotvorchoho pidrozdilu (240-ho okremoho spetsial- noho batalionu Zbroinykh Syl Ukrainy) do uchasti u myrotvorchii operatsii pid ehidoiu OON // HDA MO Ukrainy. F. 3657. Op. 18640. Spr. 5. Ark. 80–82.

Eks-holova Sluzhby zovnishnoi rozvidky Viktor Hvozd: Duzhe malo uspishnykh myrotvorchykh misii OON. Vse odno vse bude vyrishuvatysia v zovsim inshykh mistsiakh ta v inshykh kabinetakh [Ele- ktronnyi resurs]. URL: https://www.ukranews.com/ua/interview/1887-viktor-gvozd-duzhe-malo-uspish- nykh-myrotvorchykh-misiy-oon-vse-odno-vse-bude-vyrishuvatysya-v

Lt. Col A. Khalo UKRBAT: in real war condition // UNPROFOR Magazine, Number 2, March / April 1993 p. 46.

Maj. A. Rudawski POLBAT: People of Good work // UNPROFOR Magazine, Number 2, March / April 1993 p. 42-43.

Zvit za rezultatamy vizytu delehatsii Ukrainy do Bosnii i Hertsehovyny, Makedonii, Soiuznoi Respubliky Yuhoslavii // HDA MO Ukrainy. F. 3697. Op. 34747. Spr. 26. Ark. 75–79.

Voienna bezpeka Ukrainy na mezhi tysiacholit / H.M. Perepelytsia ta in.; Nats. instytut strate- hichnykh doslidzhen. Kyiv: Stylos, 2002. p. 394.

Dopovid komanduvacha Odeskoho viiskovoho okruhu shchodo dosvidu pidhotovky persho- ho myrotvorchoho pidrozdilu (240-ho okremoho spetsialnoho batalionu Zbroinykh Syl Ukrainy) do uchasti u myrotvorchii operatsii pid ehidoiu OON // HDA MO Ukrainy. F.3657. Op. 23906. Spr. 8. Ark. 74–75.

Uhoda mizh Ukrainoiu ta Respublikoiu Polshcha u spravi stvorennia spilnoi viiskovoi chastyny dlia uchasti v mizhnarodnykh myrotvorchykh i humanitarnykh operatsiiakh pid ehidoiu mizhnarod- nykh orhanizatsii vid 26.11.1997: mizhnarodnyi dohovir (uhodu ratyfikovano Zakonom № 1634-III (1634-14) vid 06.04.2000; vtratyla chynnist 01.05.2011) [Elektronnyi resurs]. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/1634-14

Yarushevski V. Yak kolyshnii lotchyk zi stazhem, mozhu skazaty: pilotuvaty helikoptery, yaki mod- ernizuvaly na vashykh aviazavodakh, odne zadovolennia // Viisko Ukrainy. 2010. №4 (118). S. 14–19.

White book-2011: defense policies of Ukraine: yearbook. Кiyv, 2012.p. 83.

White book-2012: defense policies of Ukraine: yearbook. Кiyv, 2013. С. 73.

White book-2013: defense policies of Ukraine: yearbook. Кiyv, 2014. С. 74.

LITPOLUKRBRIG is one of the largest and most ambitions military cooperation projects. [Електронний ресурс]. URL: http://litpolukrbrig.wp.mil.pl/en/91.html

##submission.downloads##

Як цитувати

Lukhtan, A. (2020). ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БАГАТОСТОРОННЬОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЛИТПОЛУКРБРИГ (1992-2015 рр.). Воєнно-історичний вісник, 35(1), 34–47. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2020-35-1-34-47