РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ

Автор(и)

  • I.I. Pydoprihora

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-54-73

Ключові слова:

інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово- Морські Сили Збройних Сил України, нормативно-правова база

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу нормативно-правової бази ін- формаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках. Встановлено, що генеза норматив- но-правових актів стала вагомим чинником впливу на розвиток інформацій- но-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в окреслений період, адже саме її розвиток забезпечував якісні зміни та оперативно відображав генезу поглядів керівництва держави та Збройних Сил на організацію інформаційно-пропагандистського  забезпечен- ня. Розкрито особливості та виявлено проблемні питання нормативного ре- гулювання інформаційно-пропагандистського забезпечення й тенденції в роз- витку нормативно-правової бази.

Біографія автора

I.I. Pydoprihora

ад’юнкт Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)

Посилання

Aktualni pytannya ideolohiyi ta ideolohichnoyi roboty v ukrayinskomu viysku: monohrafiya / pid zah. red. V. F. Baranovskoho. K.: «Zoloti vorota», 2014. 282 s.

Temko H.D. Vykhovna robota v Zbroynykh sylakh Ukrayiny: istoriya i suchasnist: monohrafiya. K .: Varta, 1996. 147 s.

Temko H.D. Osnovy formuvannya systemy vykhovannya v Ukrayini u period utverdzhennya derzhavnosti (svitohlyadno-filosofskyy analiz): monohrafiya. K.; Varta, 1997. 288 s.

Stanovlennya ta rozvytok struktur vykhovnoyi roboty v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: monohrafiya / Min-vo oborony Ukrayiny, Nauk.-doslid. Tsentr humanitar. problem Zbroynykh Syl Ukrayiny: M.V. Herasymenko, A.O. Kobzar, YU.I. Kostenko,

V.M. Malyuha. K.: NDTS HP ZS Ukrayiny, 2012. 161 s .

Seheda S.P. Stvorennya ta rozvytok ukrayinskoyi viyskovoyi presy (KHKH — pochatok KHKHI stolittya) : monohrafiya. Rivne: Ovid, 2012. 504 s.

Kobzar Anatoliy Oleksiyovych. Stanovlennya ta rozvytok struktur vykhovnoyi roboty u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny (1991-2011 rr.). dys. … kand. istor. nauk:

02.22. Nats. un-t oborony Ukrayiny im. Ivana Chernyakhovskoho. K., 2013. 160 s.

Romanovskyy YA. YA. Kulturno-vykhovna robota v Zbroynykh Sylakh Ukrayiny

(1991–2005 rr.): istorychnyy aspekt. dys. … kand. istor. nauk: 20.02.22. Natsionalna akademiya oborony Ukrayiny. Kyyiv, 2007. 245 s.

Aleshchenko V.I. Moralno-psykholohichne zabezpechennya zastosuvannya viysk (syl): stanovlennya ta suchasnist: navchalno-metodychnyy posibnyk. NAOU, 1999. 56 s.

Aleshchenko V.I. Moralno-psykholohichne zabezpechennya zastosuvannya viysk (syl): istoriya ta suchasnist: navchalno-metodychnyy posibnyk. KHVU, 2000 87 s.

Moralno-psykholohichne zabezpechennya diyalnosti viysk (syl): navchalnyy posibnyk / za zah. red V. I. Aleshchenka. K.: NAOU, 2007. 184 s.

Moralno-psykholohichne zabezpechennya boyovoyi pidhotovky zyednan, viyskovykh chastyn ta pidrozdiliv Zbroynykh Syl Ukrayiny: metodychnyy posibnyk / za zah. red. O. H. Protsepka. K.: NAOU, 2000. 76 s.

Osodlo V.I., Miroshnychenko M.P., Poznyakov O.P. ta in. Osnovy informatsiyi ta komunikatsiyi : navchalnyy posibnyk. K.: NAOU, 2006. 236 s.

Moralno-psykholohichne zabezpechennya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny : pidruchnyk / za zah, red. V. V. Stasyuka. K.: NUOU, 2012. 464 s.

Suspilno-komunikatyvni protsesy u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny : pidruchnyk za zah. red. V. S. Chornoho. K.: NUOU im. Ivana Chernyakhovskoho, 2017. 372 s.

Zon V.V., Kubitskyy S.O., Slonimskyy V.H., Velykozhon M.V. Orhanizatsiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny: nachalnyy posibnyk. K.: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr “Kyyivskyy universytet”, 2007. 225 s.

Kluban O.M., Kurban O.V., Lyubovets H.V., Korol V.H., Savchuk R.P.Suchasni komunikatsiyno-kontentni protsesy v bezpekoviy sferi: navchalnyy posibnyk. Kyyiv: VIKNU, 2016. 170 s.

Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya viysk (syl) v umovakh voyenno-politychnoho konfliktu: navchalno-metodychnyy posibnyk za zah. red. N.A. Ahayeva. K.: NDTS HP ZS Ukrayiny, 2017. 185 s.

Pydoprihora I. Contemporary historiographic of information-propaganda maintenance in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine (Suchasna istoriohrafiya informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya u Viyskovo-

Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny). Skhidnoyevropeyskyy istorychnyy visnyk. 2018 r. Vyp. 8. S. 194-205.

Kontseptsyya sotsyalno-psykholohycheskoy sluzhby Vooruzhennykh Syl Ukrayny. Narodnaya armyya. 1992. 3 yyulya. № 120(173). S.3.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 4 veresnya 1998 roku № 981/98 “Pro Kontseptsiyu vykhovnoyi roboty u Zbroynykh Sylakh ta inshykh viyskovykh formuvannyakh Ukrayiny”. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981/98.

Nakaz Ministra oborony Ukrayiny vid 5 travnya 1999 roku № 142 “Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi moralno-psykholohichnoho zabezpechennya pidhotovky ta vedennya operatsiy (boyovykh diy) Zbroynykh Syl Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 41936. Spr. 24. Ark. 235-242.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 12 sichnya 2004 roku № 28/2004 “Pro Kontseptsiyu humanitarnoho i sotsialnoho rozvytku u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny”. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28/2004.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 05 lyutoho 2013 roku № 78 “Pro zatverdzhennya Kontseptsiyi ideolohichnoyi roboty u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 1P. Spr. 237. Ark. 32-45.

Dyrektyva Ministra oborony Ukrayiny vid 13 hrudnya 1992 roku № D-37 “Pro humanitarnu pidhotovku osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 19071. Spr. 12. Ark. 113-122.

Dyrektyva Ministra oborony Ukrayiny vid 20 hrudnya 1993 roku № D-40 “Pro humanitarnu pidhotovku ta informatsiyne zabezpechennya osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 19839. Spr. 37. Ark. 130-138.

Dyrektyva Ministra oborony Ukrayiny vid 12 veresnya 2000 roku № D-11 “Pro orhanizatsiyu humanitarnoyi pidhotovky osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 44707. Spr. 33. Ark. 41-47.

Dyrektyva Ministra oborony Ukrayiny vid 13 lyutoho 2006 roku № D-3 “Pro orhanizatsiyu humanitarnoyi pidhotovky, suspilno-politychnoho ta pravovoho informuvannya osobovoho skladu Zbroynykh Syl Ukrayiny na 2006 — 2011 roky”.

Nakaz Ministra oborony Ukrayiny vid 10 lystopada 2010 roku № 583 “Pro

zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi informatsiyno-propahandystskoho

zabezpechennya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 1P. Spr. 67. Ark. 88-105.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrayiny vid 14 chervnya 2013 roku № 401 “Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z orhanizatsiyi informatsiyno-propahandystskoho zabezpechennya u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny”. HDA MOU. F. 3697. Op. 1P. Spr. 272. Ark. 29-80.

Tymchasovi statuty Zbroynykh Syl Ukrayiny, zatverdzheni ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 07 zhovtnya 1993 roku. K.: Varta, 1993. 423 s.

Viysʹkovi statuty Zbroynykh Syl Ukrayiny. — K.: Vydavnytstvo “Varta”, 2000. 516 s.

Nakaz Ministra oborony Ukrayiny vid 25 lystopada 2003 roku № 415 “Pro zatverdzhennya Polozhennya pro korabelnu sluzhbu u Viyskovo-Morskykh Sylakh Zbroynykh Syl Ukrayiny”. Sevastopol: SVMI im P. S. Nakhimova, 2004. 469 s.

Boyovyy statut Viyskovo-Morskykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny. Sevastopol, 2008. 176 s.

Dyrektyva zastupnyka ministra oborony - komanduvacha Viysʹkovo-Morsʹkykh Syl Ukrayiny vid 23 lypnya 1996 roku № DK — 52 “Shchodo orhanizatsiyi moralʹno- psykholohichnoho zabezpechennya boyovoyi pidhotovky ta provedennya vykhovnoyi roboty u Viyskovo-Morskykh Sylakh Ukrayiny”.

Nadobenko S. Dosvid orhanizatsiyi zanyat z humanitarnoyi pidhotovky u Viyskovo-Morskykh Sylakh v litnomu periodi navchannya. Flot Ukrayiny, 1996, 9 lystopada. № 45(303). S.5.

Joint Doctrine Hierarchy. Obedynennyy komytet nachalnykov shtabov. URL: https://www.jcs.mil/Doctrine/Hierarchy-Chart/.

Nakaz Ministra oborony Ukrayiny vid 19 kvitnya 1997 roku № 11 “Pro zmitsnennya viyskovoyi dystsypliny u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny”.

Pydopryhora I. Informatsiyno-propahandystske zabezpechennya viysk v umovakh vedennya hibrydnoyi viyny. URL: https://ukrpost.biz/informatsiyno- propahandystske-zabez/.

Instruktsiya z orhanizatsiyi provedennya otsinyuvannya suspilno-politychnoyi obstanovky u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny, zatverdzhena nakazom Ministerstva oborony Ukrayiny vid 10 hrudnya 2014 roku № 875.

##submission.downloads##

Як цитувати

Pydoprihora, I. (2019). РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992–2014 РОКАХ. Воєнно-історичний вісник, 33(3), 54–73. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-54-73