ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ

Автор(и)

  • I.B. Avtushenko

DOI:

https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100

Ключові слова:

соціальний захист, державна політика, військовослужбовці, Збройні Сили України, члени сімей, історіографія.

Анотація

 У статті проаналізовано наукові праці, в яких висвітлювалася державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей у 1991–2014 роках. Встановлено, що дослідженнями даної тематики займалися науковці різних гуманітарних і військових наук. У статті наукові видання аналізуються  за  проблемно-тематичним  принципом. Помітне місце в аналізі досліджень займають роботи історичного, правового та соціально- економічного змісту. Доведено, що наукові дослідження, присвячені соціально- му захисту військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей не відзначаються сис- темним історичним аналізом та носять переважно фрагментарний характер.

Біографія автора

I.B. Avtushenko

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії

та історії держави і права Національного транспортного університету (м. Київ)

Посилання

Aleshchenko, V.I. (2005) Sotsialna polityka v Zbroinykh Sylakh Ukrainy: problemy ta shliakhy yikh rozviazannia. Nauka i oborona, 2, p. 38-44.

Aleshchenko, V.I. (2008) «Bolovi tochky» sotsialnoho zakhystu. Viisko Ukrainy, 10, p. 16-19.

Afonin, E. A. (1994) Stanovlennia Zbroinykh Syl Ukrainy: sotsialni ta sotsialno- psykholohichni problemy. K. : Interhrafik, 304 p.

Badiuk, M. I. (2013) Ukrainska viiskova medytsyna: suchasnyi etap. Nauka i praktyka, 1, p. 180-189.

Bondar, V. (2000) Chy zdatna derzhava harantuvaty sotsialnyi zakhyst svoikh zakhysnykiv? Natsionalna bezpeka i oborona, 4, p. 47-48.

Bykovska, O. V., Petrochko, ZH. V. (2004) Orhanizaciya vidpochynku ta ozdorovlennya ditej: koncepciyi, texnolohiyi, dosvid. Kyiv: Derzhavnyj instytut problem simyi ta molodi. K.: Derzhavnyi instytut problem simi ta molodi, 208 p.

Dashkevych, O. P. (2016) Stvorennia kadrovykh orhaniv Zbroinykh Syl Ukrainy ta yikh diialnist z komplektuvannia posad vyshchoho ofitserskoho skladu (1991 — 2011). K., 20 p.

Derkach, V. (2004) Zaspivaimo brattia, Viisko Ukrainy, 1-2, p. 48-49.

Ganieva, A. K. (2015) Problemy razvitiia detskogo socialnogo turizma v Krymu. Sovremennye problemy servisa i turizma, 1. (Vol. 9), p. 77-86.

Ganieva, A.K. (2003) Osnovnye etapy razvitiia detskih zdravnic Ukrainy. Kultura narodov Prichernomorja, 45, p. 22-24.

Hryhorenko, Ye.I. (2010) Konstytutsiini zasady prokhodzhennia viiskovoi sluzhby hromadianamy Ukrainy: problemy teorii ta praktyky. Kharkiv. : Pravo, 279 p.

Kachan, I. I. (2008) Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv — odyn iz

osnovnykh napriamkiv pravovoi roboty v Zbroinykh Sylakh Ukrainy. Pravo viiskovoi sfery, 3, p. 11-14.

Klymenko, N. H. (2014) Rol i mistse zhinky-viiskovosluzhbovtsia v Ukraini. Ekonomika ta derzhava, 5, p. 116-119.

Korolov, S.S. (2006) Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy (1991 — 2005) : istorychnyi aspekt. K., 208 p.

Korzh, I.F. (2006) Viiskova sluzhba v Ukraini: pravove reguliuvannya. К.: SSU, 208 p.

Koval, O.V. (2012) Kadrovyi menedzhment na suchasnomu etapi reformuvannia ta rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy. Teoriia i praktyka derzhavnoho upravlinnia, 4(39), p. 428-436.

Krasylshchykov, A.L. (2005) Socialna adaptatsia zvilnenykh u zapas viiskovosluzhbovtsiv (problemy ta dosvid yikh vyrishennia v Ukrainy ta zarubizhnykh krayinakh). Demohrafiia ta socialna ekonomika. Naukovo-ekonomichnyi ta suspilno- politychnyi zhurnal, 2, p. 117-125.

Krotykov, V.P., Utkin, O.I., Maliuha, V.M., Topalskyi, V.L. (2010) Osnovy relihiinykh vchen ta praktychni rekomendatsii orhanam viiskovoho upravlinnia shchodo dushpastyrskoi opiky viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy: Navchalno-metodychnyi posibnyk. K.: NDTs HP ZS Ukrainy, 106 p.

Kyrylenko, V.I. (1995) Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv yak zasib zapobihannia konfliktu mizh armiieiu i suspilstvom. Konflikty v suspilstvi: diahnostyka i profilaktyka. K.: Chernivtsi, p. 308-313.

Lazarev, V.V. (2005) Problemy socialnoyi adaptatsii zvilnenykh viiskovosluzhbovtsiv (yikhnikh rodyn). Stratehichna panorama, 1, p. 130-138.

Marko, I. (2003) Hroshove zabezpechennia: realnist i perspektyvy. Viisko Ukrainy, 9-10, p. 12-13.

Novak-Kaliaieva, L.M. (2007) Normatyvno-pravovi osnovy zakhystu prav viiskovosluzhbovtsiv v Ukraini: sotsialnyi aspekt. Visnyk. Lviv, 584: Derzhava ta armiia, p. 158-166.

Oleksiuk, N., Kalaur, S. (2013) Dukhovna opika viiskovosluzhbovtsiv yak

umova efektyvnosti nalahodzhennia zhyttiediialnosti yikhnikh simei v umovakh

reformuvannia Zbroinykh Syl Ukrainy. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Pedahohika, psykholohiia, filosofiia, 192(2), p. 17-24.

Orlov, S.F. (2004) Stanovlennia i rozvytok systemy sotsialnoho zakhystu viiskovo- sluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy. Viiskovo-naukovyi visnyk. Lviv, 6, p. 183-196.

Pashynskyi, V.I. (2005) Konstytutsiino-pravovyi status viiskovosluzhbovtsiv v Ukraini. Pravo Ukrainy, 4, p. 39-42.

Petrovskyi, V. (2011) Viiskovi sanatorii «ministerskyi bonus» dlia leitenenta. Viisko Ukrainy, 7, p. 46-47.

Poltorak, S. (2017) Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia reformuvanniam Zbroinykh Syl Ukrainy: unifikatsiia transformatsiia. Kharkiv: Prom-Art, 340 p.

Ponomarenko, N.O. (2004) Problemy reabilitatsii viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy pislia vykonannia misii u skladi myrotvorchoho kontynhentu. Viiskova medytsyna Ukrainy, 1-2. T.4, p. 113-114.

Radetskyi, V. (1996) Zbroini Syly: problemy budivnytstva v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Viisko Ukrainy. 3-4, p. 6.

Romanovskyi, YA. (2006) Tendentsii rozvytku viiskovoii kultury u Zbroinykh Sylakh Ukrainy, Ukrayinoznavstvo, 1, pp. 250-252.

Shekera, O.H. (2006) Socialno-ekonomichni aspekty formuvannya systemy medychnoho zabezpechennya Zbrojnyx Syl Ukrainy. Kyiv: EKMO, 274 p.

Skrypnyk, S.V., Sapiha, R.I., Zaderiienko, S.I. Analiz zabezpechennia zhytlom viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy: istoriia ta sohodennia : [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu: http://tyl.at.ua/news/analiz_zabezpechennja_zhitlom_ vijskovosluzhbovciv_zbrojnikh_sil_ukrajini_istorija_ta_sogodennja/2011-10-21-23

Vavilova, N.V. (2016) Realizatsiia hendernoi polityky u Zbroinykh sylakh Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho, 1, p. 140-143.

Verba, O.S. (2012) Sotsialnyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv v Ukraini. Yurydychna nauka, 2, p. 164-172.

Zdioruk, S. (2005) Suspilno-relihiini vidnosyny: vyklyky Ukraini XXI stolittia. K. : Znannia ukrainy, 552 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Avtushenko, I. (2019). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ У 1991– 2014 РОКАХ: ІСТОРІОГРАФІЯ. Воєнно-історичний вісник, 33(3), 84–100. https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-33-3-84-100